Geheime diensten VS betwisten Al Qaeda-cijfers Bush

(belga) - Tijdens zijn kiescampagne gaat de Amerikaanse president George W. Bush er prat op dat 75 procent van de leiders van het terreurnetwerk Al Qaeda werd gevangen of gedood. Experten van de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn van oordeel dat de uitgedunde rangen van het terroristennetwerk vrijwel meteen worden opgevuld met nieuwe chefs.

'We maken vooruitgang. Driekwart van de leiders van Al Qaeda zijn voor Justitie gebracht', verklaarde Bush op 13 oktober tijdens het laatste tv-verkiezingsdebat met John Kerry. Zijn Democratische tegenstander trok dit cijfer niet in twijfel en beloofde een agressieve strijd tegen het netwerk van Osama bin Laden.

Melvin Goodman, expert nationale veiligheid aan het centrum voor internationale politie, plaatst wel vraagtekens achter de cijfers van Bush. 'De president lanceert lukraak cijfers', zegt Goodman. De Amerikaanse geheime diensten 'zijn zelfs niet zeker van het aantal huidige leden van Al Qaeda', verklaart Goodman. "We kennen hun exacte aantal niet.'

Volgens een verantwoordelijke van de Amerikaanse terrorismebestrijding (die anoniem wil blijven), slaat de 75 procent van Bush op de Al Qaedaleiding voor 21 september 2001. Gevangen en gedode leiders van al-Qaïda werden vervangen, maar hun aantal is niet noodzakelijk teruggebracht tot 25 procent, aldus dezelfde verantwoordelijke.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud