IMF en onevenwichten bemoeilijken G20

President Obama en zijn vrouw Michelle verwelkomen de Franse president Nicolas Sarkozy en zijn echtgenote Carla Bruni (Foto EPA) ©EPA

De machtsverdeling in het dagelijks bestuur van het IMF en het herstellen van de macro-economische onevenwichten zijn de twee resterende twitstpunten op de vergadering van de G20. In alle andere dossiers is donderdag nog grote vordering geboekt. Over de klimaatonderhandelingen heerst wel groot pessimisme. Ook inzake handel is er een probleem.

Van onze verslaggever ter plaatse

(tijd) - De vergaderingen van de G20 worden voorbereid door zogenaamde sherpa's, meestal de kabinetschefs van de leiders van de 20 mogendheden. Zij vergaderen al een hele week, en hebben donderdag naar eigen zeggen het pad grotendeels ontmijnd. De leiders zelf begonnen pas donderdagavond aan hun werk, via een diner. Vandaag staan twee werkvergaderingen en een lunch op het programma.

Uit indiscreties kan een volgende stand van zaken worden opgemaakt:

  • Bonussen: groot optimisme. Er is grote eensgezindheid. Het akkoord ligt dicht bij de hoge ambities van de Europese G20-leden. De Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geitner zegt dat ook zijn land een stevige aanpak wil.
  • Financiële regelgeving: Een jaar lang hameren op de noodzaak aan strengere regels werpt stilaan vruchten op. Europa pakt fier uit met haar wetgevend werk dat woensdag op tafel kwam.
  • Beheer van IMF: groot probleem. Iedereen is het eens dat de groeilanden een grotere macht moeten krijgen, maar niemand wil macht afstaan. De Europese Unie is in dit dossier sterk verdeeld omdat de klappen in dat kamp zullen vallen. Het meest logische zou een unieke euro-stem zijn, maar dat willen de grote EU-lidstaten niet. Daarom wordt gekeken naar de kleine lidstaten (België, en zeker Nederland) maar die willen hun zetel niet afstaan.
  • Global imbalances: Wordt wellicht het hoofdthema vandaag. Wat betekent dat het wegwerken van de onevenwichten, en hoe doe je dat? Hoe kunnen de landen met een handelsoverschot de interne consumptie opkrikken? China ligt dwars, net als Duitsland.
  • Klimaat: groot pessimisme. 'Het engagement van enkele spelers (lees: de VS) staat niet in verhouding tot het probleem.' De onderhandelingen op weg naar Kopenhagen zitten zo goed als vast. Men probeert de zaak vlot te trekken door een akkoord over de financiële steun van rijke landen aan arme landen. Een aantal landen vindt echter dat dit geen discussie-onderwerp voor de G20 is.
  • Vrijmaking wereldhandel: Er wordt tegen beter weten in vastgehouden aan een akkoord in de Doharonde tegen begin 2010. Iedereen erkent het belang van zo'n akkoord, maar de VS bewegen niet. Daarnaast zou er ook een oproep zijn om zich niet te bezondigen aan protectionisme, wat alle G20-leden de afgelopen maanden wel gedaan hebben. China en India dringen aan op een signaal dat meer zou zijn dan een verplicht nummertje.
  • Fiscale paradijzen: Zijn geen gespreksonderwerp meer op G20-niveau. Het werk moet worden verdergezet, maar dan vooral bilateraal en binnen de Oeso. Wel is er grote tevredenheid over wat op een jaar tijd werd bereikt.
  • Tobintaks: geen gespreksonderwerp.
  • Exitstrategie: wel over praten maar nog niet toepassen. De economie is nog niet sterk genoeg om op eigen benen te staan. De leiders zullen hoogstens voorzichtig optimisme over wereldeconomie uiten.

De Tijd volgt de G20 in Pittsburgh op de voet. Lees de blogberichten van onze journalist ter plaatse.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud