Internationale gemeenschap verdeeld over berechting Saddam

(tijd) - Wereldwijd rezen maandag vragen over de berechting van de voormalige Iraakse dictator Saddam Hoessein. Iedereen is het erover eens dat Saddam moet terechtstaan voor zijn misdaden. In welk land het proces moet plaatsvinden en voor welke rechtbank, is echter minder eenvoudig.

Een dag nadat de Verenigde Staten de arrestatie van de voormalige Iraakse president Saddam Hoessein bekendgemaakt hadden, barstte een discussie los over de berechting van de man. De Amerikaanse president, George Bush, zei gisteren dat Saddam een eerlijk proces zal krijgen. 'De internationale juridische normen zullen worden gerespecteerd.'

Waar dat proces plaats moet vinden, liet Bush in het midden. Hij beloofde wel dat de Iraakse bevolking betrokken zou worden bij de organisatie van het proces.

Voor de Britse premier, Tony Blair - de trouwste bondgenoot van Bush tijdens de Irakcrisis -, bestaat er geen twijfel over: de Irakezen moeten zelf beslissen over het lot van hun voormalige president. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat het Iraakse volk een 'correct, onafhankelijk en rechtvaardig' proces kan organiseren.

De Iraakse Raad van de Overgangsregering juichte de uitspraken van Blair toe. Ook hij wil Saddam in Irak berechten. 'Het proces moet plaatsvinden voor een speciale rechtbank in Irak', zei Abdel Aziz al-Hakim, de leider van de Raad. Vorige week maakte het overgangsbestuur de oprichting bekend van een rechtbank die de dictator en zijn medewerkers moet vervolgen.

'De Iraakse rechters moeten zich buigen over genocideklachten, klachten over misdaden tegen de menselijkheid en over oorlogsmisdaden in de periode 1968-2003', zei Al-Hakim. Volgens de leider van de Raad van de Overgangsregering springen drie 'campagnes' van Saddam in het oog: de aanvallen met gifgas tegen de Koerden in de jaren 80 van de vorige eeuw, de onderdrukking van de Koerdische en de sjiitische opstanden na de eerste Golfoorlog (1991) en de misdaden begaan tijdens de Iraaks-Iraanse oorlog (1980-1988) en tijdens de invasie van Koeweit (1991).

'De zittingen van de speciale rechtbank zullen openbaar zijn en de rechten van de verdediging zullen worden gerespecteerd', verzekerde Al-Hakim. Hij voegde eraan toe dat 'de internationale gemeenschap vanzelfsprekend aanwezig moet zijn bij het proces'.

Juridische specialisten en mensenrechtenorganisaties kantten zich gisteren echter tegen een proces voor een Iraakse rechtbank. Volgens hen hebben de Iraakse rechters niet voldoende ervaring om zo'n ingewikkeld proces in goede banen te leiden. Ze merkten verder op dat het Iraakse juridische systeem op apegapen ligt. Bovendien vrezen ze dat de Iraakse magistraten geen objectief oordeel kunnen vellen in de zaak-Saddam. 'We hebben geen enkele garantie dat de Irakezen het proces niet aangrijpen om wraak te nemen op de voormalige dictator', zeiden ze. De juridische experts sluiten evenmin uit dat de Verenigde Staten het verloop van het proces zullen 'regisseren'.

De mensenrechtenorganisaties hielden gisteren een pleidooi voor een proces voor een onafhankelijke, internationale rechtbank. 'Die formule biedt niet alleen meer garanties op een eerlijk proces, ze heeft ook als voordeel dat eventuele misdaden begaan tijdens de oorlog tussen Iran en Irak en tijdens de invasie van Koeweit beter behandeld kunnen worden.' De Iraanse autoriteiten kondigden gisteren trouwens aan voor een internationale rechtbank een klacht te zullen indienen tegen Saddam.

De juridische experts geven dan weer de voorkeur aan de berechting van Saddam voor een 'gemengde rechtbank'. Zowel Iraakse als internationale rechters zouden in die rechtbank zitting hebben. Of het proces in Irak plaatsvindt of in een neutraal land maakt dan niet zo veel uit, menen de experts. LD

20741578

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud