'Inval in Irak miste juridische basis'

Op 9 april 2003 haalden Amerikaanse troepen het standbeeld van Saddam Hoessein in Bagdad neer - Foto Reuters ©REUTERS

Volgens een Nederlandse commissie had de buitenlandse inval in Irak in 2003 geen juridische basis. De politieke doelen die de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Nederland voor ogen hadden, belemmerden het zicht op wat er op langere termijn in Irak moest gebeuren.

(anp) - Dat heeft de voorzitter van de Irak-commissie, Willibrord Davids, dinsdag gezegd bij de overhandiging van zijn rapport aan premier Jan Peter Balkenende.

Doel van de inval in 2003 was vrede, veiligheid en democratie in Irak, zeven jaar later is het land nog steeds de onveiligste plek op aarde, met duizenden doden en gewonden per jaar. 'Dat is niet het soort vrede en veiligheid waar de invallers naar zegden te streven', zei Davids.

'De eerste twee kabinetten-Balkenende waren meer met zichzelf bezig dan met buitenlands beleid. Door druk van de Tweede Kamer, de pers en uitgelekte informatie werd de besluitvorming over politieke steun aan de inval steeds meer een hoofdpijndossier'. Davids sprak zelfs van migraine.

Volgens jurist Davids gaven de VN-Veiligheidsresoluties over Irak geen volkenrechtelijk mandaat voor de Amerikaans-Britse inval. 'De tekst van de resolutie 1441 gaf geen vrijbrief aan landen om met geweld in te grijpen. Het Nederlandse kabinet legde die tekst wel zo uit', zo concludeert de commissie-Davids. "De militaire actie ontbeerde een adequaat volkenrechtelijk mandaat", aldus commissie.

Verder stelt Davids dat premier Jan Peter Balkenende in het begin weinig of geen leiding gaf aan het debat over Irak. Hij liet het dossier volledig over aan de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud