Iraakse kiescommissie onderzoekt 'onregelmatigheden' in referendum

(belga) - De Iraakse autoriteiten zijn dinsdag gestart met het verifiëren van de resultaten van het grondwetsreferendum omdat deze onregelmatigheden zouden vertonen. Het land kijkt intussen ook uit naar het proces tegen oud-president Saddam Hoessein, dat woensdag wordt geopend.

De kiescommissie onderzoekt enkele 'ongewoon hoge' ja-stemmen in twaalf sjiitische en Koerdische provincies. In sommige gevallen zou zelfs 99 procent van de kiezers voor het grondwetsvoorstel hebben gestemd. Om tegemoet te komen aan de internationale normen, moeten deze resultaten geverifieerd worden, meent de commissie. 'Als je systematisch op erg hoge cijfers botst, moet je die cijfers natrekken. Uitslagen boven 90 procent leiden meestal tot verdere controle', stelde een medewerker van de kiescommissie. De beslissing doet echter vragen rijzen over het verloop van het referendum.

'We sluiten niet uit dat er technische fouten zijn gebeurd of dat er fraude werd gepleegd, maar op dit ogenblik is er enkel sprake van onregelmatigheden', verzekert de kiescommissie. Eerder liet de commissie al weten dat de definitieve resultaten van de stembusgang van zaterdag pas over enkele dagen worden bekendgemaakt.

Er zijn controles op de formulieren waarop het aantal getelde stemmen werden genoteerd om na te gaan of er problemen waren met het overschrijven van de resultaten. Indien dit het geval blijkt, kunnen we een correctie toepassen, aldus de kiescommissie. 'Er komen ook manuele en computergestuurde verificaties en mogelijk openen we hier en daar een urne'. 'Als er problemen blijven, kan het zelfs tot een volledige hertelling komen', klonk het nog. Totnogtoe werden tussen 20 en 30 klachten ingediend over het verloop van het referendum.

Sjiieten en Koerden kunnen zich over het algemeen vinden in de nieuwe grondwet. De soennitische minderheid ziet de tekst veel minder zitten en vreest dat deze grondwet het pad effent voor een opdeling van het land.

Als er in minstens drie provincies door tweederde van de kiezers 'neen' werd gestemd, wordt het grondwetsvoorstel niet aanvaard. De soennitische minderheid is evenwel in de meerderheid in vier provincies, met name Diyala, Salaheddin, al-Anbar et Ninive. In al-Anbar en Salaheddin lijkt 'neen' het al gehaald te hebben, in Diyala en Ninive is dat nog niet zeker. Volgens voorlopige cijfers van de kiescommissie stemde in Diyala 54 procent van de kiezers tegen het grondwetsvoorstel, niet voldoende dus om het voorstel te kunnen stoppen. 'De bal ligt in het kamp van Ninive', waar de resultaten nog niet bekend zijn, klinkt het bij de kiescommissie.

Irak kijkt intussen uit naar het proces van de afgezette president Saddam Hoessein en zeven van zijn luitenants dat woensdag van start gaat voor de Speciale Iraakse Rechtbank (IST).

Saddam Hoessein werd acht maanden na de val van zijn regime in 2003 opgepakt door coalitietroepen onder leiding van de VS. Tijdens het openbaar proces verschijnt Hoessein voor vijf rechters. Het proces vindt plaats binnen de groene zone in het centrum van Bagdad waar er scherpe veiligheidsmaatregelen van kracht zijn.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud