Irak nog niet klaar om alleen de veiligheid te verzekeren

De Iraakse veiligheidsdiensten zijn nog niet klaar om op eigen houtje in te staan voor de veiligheid in hun land. Daarvoor is nog een jaar tot anderhalf jaar nodig. Dat blijkt uit een onafhankelijk rapport van het Amerikaanse Congres. En ook al maakt het leger vooruitgang, het politieapparaat blijft corrupt en wordt beter ontmanteld, luidt het.

(tijd) "Het leger en de politie hebben op onregelmatige basis vooruitgang geboekt", aldus de commissie van het Congres die het rapport opstelde. "Terwijl hun capaciteit om de veiligheid te verzekeren continu zou moeten verbeteren. De Iraakse veiligheidsdiensten zijn niet in staat op korte termijn hun grenzen te beschermen tegen militaire bedreigingen."

Wat het Iraakse leger betreft, toont de commissie zich optimistisch, omdat die de basisinfrastructuur ontwikkelt voor een succesvolle nationale defensie. "Het leger kan meer en meer verantwoordelijkheden overnemen van de Coalitie, ondanks zware logistieke tekortkomingen", zo staat in het rapport.

Veel strenger is de commissie over de Iraakse politie, die aangevreten is door corruptie en religieuze organisaties. Het rapport suggereert dan ook de ontmanteling. "De nationale politie, die 26.000 leden telt, heeft zich al uiterst onefficiënt getoond op het terrein", aldus het document. "De politiemacht is in haar huidige vorm niet levensvatbaar", luidt het. Ook het slecht functioneren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan de politie afhangt, wordt aangekaart.

Er is wel geen eensgezindheid over het ontmantelen van de Iraakse politie. Het Pentagon verklaarde zich woensdag tegen en zei dat er inspanningen geleverd werden om de performantie van de politie te verbeteren. "We hebben een hervitalisatieproject opgezet voor voor het trainen en herintegreren van de officieren in de politie", luidde het.

"Het is ontmoedigend dat de president beweert dat zijn politiek functioneert, terwijl de laatste rapporten beschrijven dat de Iraakse veiligheidsdiensten de burgeroorlog veeleer aanwakkeren dan kalmeren", zo verklaarde de Democratische leider in de Senaat, Harry Reid, donderdag.

Dinsdag bleek al uit een rapport dat de Iraakse regering 11 van de 18 doelstellingen die het Amerikaanse Congres had gesteld, niet haalde.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud