Advertentie

Karel Van Miert verwijt EU-Commissie defaitisme

©Sofie Van Hoof

'De Europese Commissie vertoont een totaal gebrek aan initiatief.' Dit zegt gewezen eurocommissaris voor Concurrentie Karel Van Miert in een interview dat zaterdag in De Tijd verschijnt. Van Miert verwijst naar vroegere herstructureringen, onder meer in de staalsector, waarbij hij als commissaris alle betrokkenen uit de sector samenbracht om samen beslissingen te nemen. 'De Commissie had minstens moeten proberen een Europees plan voor de autosector op te zetten.'

(tijd) - Zondag komen de Europese staatshoofden en regeringsleiders in een Brussel samen voor een uitzonderlijke Top. Concrete beslissingen zijn pas voor een tweede Top op 19 en 20 maart. Dit weekend worden die beslissingen voorbereid.

Van Miert hoopt dat Europa weer eendrachtig kan worden. 'Ik ben nu iets optimistischer dan enkele weken terug. Blijkbaar heeft Duitsland begrepen dat het lot van alle Europese lidstaten aan elkaar verbonden is. Dat de interne markt en de euro belangrijke troeven zijn, die we moeten beschermen. En dat men in uitzonderlijke omstandigheden dingen moet doen die men gisteren niet wou doen.'

Van Miert vindt dat de lidstaten nu te veel in verspreide slagorde optreden. Een Europees antwoord zou veel krachtiger zijn. En is ook nodig. 'Wie anders in de wereld kan nog een houvast bieden?'

De vroegere voorzitter van de Vlaamse socialisten reflecteert ook over de rol van de overheid. ‘Ik was mee verantwoordelijk voor liberalisering -telecom, luchtvaart, ...- maar ik heb altijd de ‘Thatcheriaanse paradox’ aangestipt: hoe meer je liberaliseert en marktwerking tot stand brengt, hoe meer je behoefte hebt aan gemeenschappelijke spelregels, waaraan men streng de hand houdt. Met andere woorden: een sterke overheid.'

DDW/KV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud