Advertentie
Advertentie

Kyoto maar eerste stap in strijd tegen broeikaseffect

(tijd) - Kyoto is een eerste, schuchtere stap in de strijd tegen de klimaatverandering. De tweede stap - wereldwijde afspraken over het aan banden leggen van broeikasgassen met de Verenigde Staten, Japan en de snelgroeiende ontwikkelingslanden als China en India - wordt veel drastischer en dus ook moeilijker. Intussen doet de opwarming van de aarde zich overal ter wereld steeds scherper gevoelen.