Machtsstrijd tussen Arafat en Abbas bij regeringsvorming

(belga) - Bij de vorming van een nieuwe Palestijnse regering is er een machtsstrijd ontstaan tussen de Palestijnse president Yasser Arafat en de door hem benoemde regeringsleider Mahmoud Abbas (Aboe Mazen). De machtsstrijd tussen de twee dreigt het hervormingsproces in de Palestijnse gebieden opnieuw in gevaar te brengen.

Volgens een betrouwbare bron uit Ramallah is Abbas (67) drie weken na zijn officiële aanstelling nog steeds niet in staat zijn kabinet voor te stellen wegens de voortdurende tegenwerking van Arafat (73). Die zou de benoeming van alle ministers die hem niet zinnen, blokkeren.

Uit kringen rond Abbas komt het bericht dat de internationaal erkende plaatsvervanger van Arafat twee weken extra tijd zal vragen om zijn kabinet samen te stellen. Zelfs de terugtrekking van de plaatsvervanger wordt niet langer uitgesloten.

Los van de interne Palestijnse machtsstrijd heeft Abbas alvast de goedkeuring van Amerikaans president George W. Bush. Na een ontmoeting met de Britse premier Tony Blair zei hij in Hillsborough (Noord-Ierland): "Ik ben tevreden met de keuze van Mahmoud Abbas". Bush hoopt dat Abbas snel zijn regering zal voorstellen, zodat de VS de "roadmap", het vredesplan voor het Midden-Oosten opgesteld in samenwerking met de Europese Unie, Rusland en de Verenigde Naties, kunnen publiceren. Dit Vredesplan voorziet de oprichting van een levensvatbare en onafhankelijke Palestijnse staat tegen het einde van 2005.

Volgens berichten uit Ramallah wil Arafat Abbas dwingen om de meeste van de door Arafat aangestelde ministers te behouden. Abbas wil echter graag een volledig nieuw kabinet presenteren. Voorts wil hij ook de controle behouden over het ministerie van Financiën en verschillende veiligheidsinstanties. Bij een gesprek met vooraanstaande leden van de Fatah-organisatie van Arafat heeft Abbas zich beklaagd over de inmenging van de president. Abbas dreigde er zelfs mee af te treden. Meteen daarna verliet hij de zaal.

De benoeming van een premier door Arafat kwam er na maandenlange druk van Israël, de VS en ook van Europa. De bedoeling achter de benoeming was om de onbeperkte macht van Arafat in de autonome Palestijnse gebieden aan banden te leggen.

Intussen heeft Arafat na een grondwetswijziging die door het Palestijnse parlement is goedgekeurd weinig meer dan een ceremoniële functie. Toch is het Arafat die nog steeds de minister-president benoemt en bovendien heeft de PLO-topman ook nog inspraakrecht bij de regeringsvorming.

Mahmoud Abbas moet zijn regering ten laatste binnen twee weken voorstellen. Als hem dat niet lukt, moet hij zijn opdracht om een regering samen te stellen, teruggeven.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud