Advertentie
Advertentie

Meer immigratie stopt vergrijzing Europa niet

(tijd) - Immigratie kan de vergrijzing in Europa niet of nauwelijks stoppen, tenzij de regeringen het aantal immigranten tot 'een zo goed als onmogelijk peil' laten oplopen. Dat meldt De Tijd, die zich baseert op een rapport van de Verenigde Naties over internationale migratie. De VN maken ook brandhout van de bewering dat immigranten het loonniveau en de werkgelegenheid van de autochtone bevolking doen dalen.