Meer immigratie stopt vergrijzing Europa niet

(tijd) - Immigratie kan de vergrijzing in Europa niet of nauwelijks stoppen, tenzij de regeringen het aantal immigranten tot 'een zo goed als onmogelijk peil' laten oplopen. Dat meldt De Tijd, die zich baseert op een rapport van de Verenigde Naties over internationale migratie. De VN maken ook brandhout van de bewering dat immigranten het loonniveau en de werkgelegenheid van de autochtone bevolking doen dalen.

Europa kampt met een snel verouderende bevolking. Heel regelmatig valt een pleidooi voor meer immigratie te horen om de vergrijzing te counteren. Meer immigratie is volgens de VN niet het middel om de verhouding tussen niet-werkenden en actieven (de 15- tot 64-jarigen) in Europa op peil te houden. Om de huidige verhouding te handhaven, moet Frankrijk tussen 2000 en 2050 maar liefst 90 miljoen immigranten binnenlaten tegenover een verwachte 3,75 miljoen en Duitsland 181,5 miljoen tegenover 10,5 miljoen.

Immigratie stopt ook de vergrijzing niet. Tussen 2000 en 2050 komen jaarlijks 600.000 immigranten Europa binnen. Toch krimpt de bevolking er de komende 50 jaar met 96 miljoen. Maar, zonder de 5 miljoen immigranten zou de bevolking van Europa al tussen 1995 en 2000 met 4,4 miljoen zijn gedaald.

Meer immigratie om de vergrijzing en de druk op de pensioenstelsels tegen te gaan, haalt weinig of niets uit, tenzij politici bereid zijn het aantal immigranten te laten oplopen tot 'een zo goed als onmogelijk peil', besluiten de VN.

De VN ontkrachten ook een tweede mythe. 'Immigratie leidt niet tot een significante daling van de lonen en de werkgelegenheidvan de autochtone bevolking. Integendeel, immigranten zorgen voor meer vraag naar goederen en diensten, dragen bij tot het bruto binnenlands product en doen meestal meer geld naar de koffers van de overheid stromen dan zij eruit halen.'

Voor elk procentpunt dat het aandeel van de immigranten in de bevolking van een land stijgt, dalen de lonen van de autochtonen met maximaal 0,1 procent. De door immigranten gecreëerde extra vraag naar goederen en diensten zorgt voor bijkomende banen en uiteindelijk een hogere economische groei.

De VN ontkrachten ook de mythe dat hersenvlucht enkel slecht is. De gemiddelde emigrant die Latijns-Amerika en Azië verlaat, is inderdaad tweemaal langer naar school geweest dan het gemiddelde van de achterblijvers. Bovendien zijn die landen als gevolg van de hersenvlucht een deel van hun investeringen in onderwijs en van hun belastinginkomsten kwijt. Maar emigranten sturen jaarlijks 79 miljard dollar naar de ontwikkelingslanden, meer dan de officiële ontwikkelingshulp. Bovendien brengen emigranten die naar hun geboorteland terugkeren vaak nuttige kennis en ervaringen mee.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud