Nederlandse Kamer keurt beleid Rita Verdonk af

In Nederland heeft de Tweede Kamer (van volksvertegenwoordigers) in de nacht van dinsdag op woensdag een motie van afkeuring tegen minister Rita Verdonk (VVD) van Vreemdelingenzaken aangenomen. De door de PvdA ingediende motie werd gesteund door de SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren.

(belga) De regering beraadt zich woensdag over de ontstane situatie, zo gaf premier Jan Peter Balkenende na afloop van het debat aan. De ministerraad trok zich direct na de stemming terug voor overleg. Sinds de verkiezingen eind november is de regering al demissionair.

Tussen een motie van afkeuring en van wantrouwen zit een klein verschil. Bij afkeuring gaat het over een bepaald onderdeel van het beleid. Bij een motie van wantrouwen zegt de Kamer het vertrouwen helemaal op in een bestuurder. De politieke gevolgen zijn in de prakijk echter dezelfde: de minister zal opstappen, omdat die niet meer kan leunen op een Kamermeerderheid.

Het is niet duidelijk of Verdonk opstapt. De PvdA en D66 verwachten dat wel. Als dat gebeurt, zullen mogelijk alle VVD-bewindslieden vertrekken, zoals VVD-leider Mark Rutte had gedreigd. Na afloop van het debat wilde Rutte echter niet meer kwijt dan dat hij de reactie van de regering afwacht. Hij wees erop dat er een unieke staatsrechtelijke situatie is ontstaan die "buitengewoon zorgelijk" is.

Het is mogelijk dat de sinds de verkiezingen toch al demissionaire regering de handdoek in de ring gooit. Dat laatste is nooit eerder voorgekomen. Wel stapten ooit de ministers Ernst Hirsch Ballin (CDA) en Ed van Thijn (PvdA) uit een ontslagnemende regering.

Eerder op de avond botste de linkse oppositie frontaal met Verdonk, omdat zij weigerde een tijdelijke schorsing van de uitzettingen te verlengen. De PvdA had daartoe dinsdagavond in een spoeddebat een motie ingediend. Dat voorstel was een aanvulling op een motie van eind november waarin werd aangedrongen op een "pardonregeling" voor asielzoekers die voor april 2001 een asielaanvraag hadden ingediend en nog steeds in Nederland verblijven.

Aanvankelijk reageerde de linkse oppositie, die sinds de verkiezingen eind november een nipte meerderheid heeft, mild op de weigering van Verdonk. PvdA, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren wezen erop dat de liberale bewindsvrouw de nieuwe motie eerst nog zou bespreken in de regering. Dat is staatsrechtelijk gebruikelijk.

De vlam sloeg in de pan toen Verdonk aangaf dat zij direct na het debat de uitzettingen van de uitgeprocedeerden uit de genoemde groep ging hervatten. Dat zou ze ook doen als de nieuwe motie van de PvdA bij stemming zou worden goedgekeurd. Ze vindt dat ze de Vreemdelingenwet moet handhaven. Daarin werd ze gesteund door het CDA, VVD, PVV en de SGP.

De Kamer besloot daarop de stemming direct te houden en aansluitend een reactie te vragen van de regering. Toen premier Jan Peter Balkenende vlak na middernacht meldde dat de regering de motie niet zou uitvoeren, diende de PvdA een motie van afkeuring in. Die kreeg steun van de linkse meerderheid.

De steun van de ChristenUnie was daarbij cruciaal. Voor Tweede Kamerlid Tineke Huizinga van die fractie was het onverteerbaar dat Verdonk niet eens wilde toezeggen de uitzettingen zelfs niet voor 24 uur op te schorten. De ChristenUnie steunde in het afgelopen jaar al drie moties van afkeuring tegen de bewindsvrouw, maar die werden alle verworpen.

Het blijft ondertussen onduidelijk of de uitzettingen woensdag worden hervat. Normaal worden er wekelijks gemiddeld vijf uitgeprocedeerden uit de betrokken groep uitgezet.

foto epa

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud