Nieuwe Europese regels voor veiliger speelgoed

©Photo News

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europees Parlement stemt donderdag over het verslag rond de herziening van de Europese richtlijn voor veilig speelgoed.

(belga) - Rapporteur Marianne Thyssen (CD&V) is tevreden dat de veiligheidsvereisten waaraan speelgoed moet voldoen, strenger worden. Europees parlementslid Mia De Vits (sp.a) is eveneens opgetogen over het rapport, maar wijst op de noodzaak van sluitende controle.

Belangrijke vernieuwingen aan de richtlijn zijn volgens Thyssen een strengere formulering van de algemene essentiële veiligheidsvereisten, het beperken van het gebruik van allergene geurstoffen, het op specifieke wijze reglementeren van het gebruik van bepaalde chemische stoffen, het aanscherpen van de veiligheidswaarschuwingen op speelgoed, het opstellen van een regelgeving inzake speelgoed in voeding, een verbeterd markttoezicht en het aanpassen van het toepassingsgebied van de richtlijn.

'De twintig jaar oude speelgoedrichtlijn volstaat niet langer om de veiligheid te garanderen van het nieuwe speelgoed dat in de afgelopen jaren op de markt gekomen is', aldus Thyssen. 'Een aanpassing van de regel is nodig: kinderen moeten als meest kwetsbare consumenten zo goed mogelijk beschermd worden en hun ouders moeten ervan kunnen uitgaan dat het speelgoed dat ze kopen in de EU aan strenge vereisten voldoet.'

Thyssen is het eens met de aanpak van de Commissie om het gebruik van allergene geurstoffen te reglementeren. Voor de rapporteur moet de lijst met verboden geurstoffen evenwel uitgebreid worden en moeten de geurstoffen die wel toegelaten zijn duidelijk gelabeld worden. 'Allergieën en overgevoeligheid komen steeds vaker voor bij kinderen. We moeten op dit vlak zeer streng zijn en risico's maximaal uitsluiten', aldus nog Thyssen.

Een andere belangrijke vernieuwing is volgens Thyssen de invoering in de speelgoedrichtlijn van regels voor het gebruik van chemische stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn.

Verder benadrukt de rapporteur het belang van een beter markttoezicht in de lidstaten. 'Strenge regels blijven immers dode letter als er niet wordt toegezien op hun naleving', klinkt het. Thyssen hecht ook groot belang aan het taalgebruik van waarschuwingen op en van gebruiksaanwijzingen voor speelgoed.

Controle

Europees parlementslid Mia De Vits wijst eveneens op de noodzaak van sluitende controle. 'Bijna 80 procent van het speelgoed dat wereldwijd op de markt komt, wordt in China gemaakt. Het overgrote deel daarvan is bestemd voor export naar de Verenigde Staten en het Oosten, slechts een klein deel voor de Europese markt', zegt De Vits. 'De Chinezen lijken niet van plan om hun productieprocessen aan te passen aan de nieuwe Europese wetgeving. Strengere Europese regels zijn zeker noodzakelijk, maar zolang de controle op die regels gaten bevat, zal er steeds een risico blijven.'

Volgens De Vits moet iedereen in de productieketen van speelgoed zijn verantwoordelijkheid nemen. 'Maar dan moet er in eerste instantie naar de fabrikant gekeken worden, aangezien deze ervoor moet zorgen dat het speelgoed dat op onze markt komt veilig en van goede kwaliteit is', benadrukt ze.

'Het is een publiek geheim dat vooral op lokale kermissen de kwaliteit van het speelgoed te wensen overlaat. Het is dan ook aan de Belgische controleoverheid om hier gepast op te treden', besluit De Vits.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud