Peeters: 'EU-doelstelling CO2-uitstoot niet haalbaar voor België'

©REUTERS

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) vindt dat de methodologie die de EU-commissie voorstelt om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen en voor een aandeel van 20 procent hernieuwbare energiebronnen te zorgen, niet haalbaar is voor ons land.

(belga) - Dat heeft Peeters vorige week op het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land gezegd, zo blijkt uit het verslag van het Overlegcomité.

Oppositiepartij Groen! is hierover niet te spreken. "Op het ogenblik dat in Bali de grote klimaattop plaatsvindt, verzet de Vlaamse regering zich tegen het overnemen van de door Europa voorgestelde post-Kyotodoelstellingen", zegt Vlaams parlementslid Eloi Glorieux.

Hij wijst erop dat onze buurlanden "hun verantwoordelijkheid opnemen en een pak verder gaan dan de vooropgestelde EU-doelstellingen". "Kris Peeters, minister-president van één van de rijkste regio's van de wereld daarentegen vindt 20 procent al veel te veel", zegt hij./.KVH/DRM

De klimaattop op het eiland Bali is woensdag zijn beslissende fase ingegaan. Na meer dan een week voorbereidingen proberen ministers uit meer dan 100 landen de komende drie dagen afspraken te maken over een vervolg op het Kyoto-protocol, dat tot 2012 loopt.

In Kyoto was afgesproken dat de uitstoot van broeikasgas in 2012 vijf procent lager moet liggen dan in 1990.
De Indonesische minister voor Milieu en conferentievoorzitter Rachmat Witoelar gaf woensdag het officiële startschot voor de top, waar ook de nieuwe Australische premier Kevin Rudd op aanwezig is.

De Europese Unie riep woensdag op om daarvan in 2020 25 tot 40 procent van te maken.
De Verenigde Staten en China zijn echter niet te vinden voor zulke verplichtingen en Japan en Canada willen geen bindende afspraken maken met exacte percentages.
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon riep op om ten laatste tegen 2009 een omvattend akkoord te bereiken over de strijd tegen klimaatveranderingen. Hij vroeg de rijke industrielanden de lasten van de strijd eerlijk te delen, want "zij die er het minst aan kunnen doen, worden het hardst getroffen".


Foto: Reuters

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud