Russisch parlement keurt Kyoto-verdrag goed

(tijd/belga) - Het Russische parlement, de Doema, heeft vrijdag het Kyoto-klimaatsverdrag goedgekeurd. Eerder had ook de Russische regering haar fiat gegeven voor het plan. Het internationale Kyoto-verdrag moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen afneemt.

Van de 409 Russische parlementsleden keurden 334 het voorstel tot ratificatie goed. Drieënzeventig politici stemden tegen en er waren twee onthoudingen.

De tekst moet nu nog worden voorgelegd aan de Eerste Kamer binnen het Russische parlement, maar dat is een hoofdzakelijk officiële aangelegenheid. President Vladimir Poetin zet vervolgens zijn handtekening onder het document en stuurt het naar de Verenigde Naties (VN) in New York. De ratificatie wordt drie maanden later geregistreerd. Dan pas kan het Kyoto-protocol echt in werking treden.

Het Kyoto-verdrag uit 1997 bepaalt dat tegen 2012 de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 5,2 procent moet dalen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Deze broeikasgassen worden beschouwd als de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Het verdrag kon echter alleen maar van kracht worden als het werd geratificeerd door 55 landen die samen 55 procent van de broeikasgassen produceerden in 1990. Nu Rusland -verantwoordelijk voor 17 procent van de uitstoot - zijn fiat heeft gegeven kan het klimaatplan eindelijk in werking treden. De Verenigde Staten, de grootste producent van broeikasgassen, keerden het klimaatplan in 2001 de rug toe.

België heeft besloten de uitstoot van broeikasgassen tegen 2008 en 2012 te verminderen met 7,5 procent.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud