Advertentie
Advertentie

Russisch parlement keurt Kyoto-verdrag goed

(tijd/belga) - Het Russische parlement, de Doema, heeft vrijdag het Kyoto-klimaatsverdrag goedgekeurd. Eerder had ook de Russische regering haar fiat gegeven voor het plan. Het internationale Kyoto-verdrag moet ervoor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen afneemt.