Senaat debatteert donderdag over Congo

foto photonews ©Photo News

Donderdagnamiddag houdt de Senaat in plenaire zitting een actualiteitsdebat over de mogelijke troepenlevering in Congo. De discussie over het al dan niet deelnemen van Belgische troepen aan een Vredesmacht in Congo staat immers volop in de actualiteit. Het debat komt er op vraag Groen!, stelt Senatrice Vera Dua, lid van de toenmalige Rwandacommissie.

(belga) - Dua verwijst naar de verklaringen van premier Yves Leterme, dat over het sturen van Belgische militairen  in ieder geval een debat in het parlement gevoerd moet worden, gelet op de conclusies van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda. Deze onderzoekscommissie werd in 1997 opgericht in de Senaat en heeft volgens Vera Dua zeer grondig gewerkt over de volkerenmoord in Rwanda en de rol van België in dit verband.

"Voor mij is het evident dat de senaat het initiatief neemt voor het debat over de opportuniteit van het deelnemen van België aan een Vredesmissie in Congo en over de eventuele voorwaarden van een dergelijke missie", zegt de groene Senatrice.

Voor Groen! is het duidelijk dat bij het beoordelen van het Congo-dossier de conclusies van de Rwandacommissie niet zomaar van tafel kunnen worden geveegd. "Ook hier moet de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid opnemen en het garanderen van de veiligheid van de Congolese burgers is de absolute prioriteit. Daarvoor is een krachtig mandaat en een voldoende grote troepenmacht nodig, maar het is duidelijk dat het niet opportuun zou zijn om Belgische Blauwhelmen recht in de vuurlinie te sturen. De neutraliteit van België als ex-koloniale macht is onvoldoende verzekerd. Wel moet België genoeg middelen vrijmaken voor deze operatie en onder meer zorgen voor logistieke ondersteuning en andere opdrachten", vindt Dua.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud