Venezuela voert druk op buitenlandse oliegroepen op

Venezuela overweegt de verkoop van zijn raffinaderijen in de VS. Door deze maatregel wil Venezuela zijn olieuitvoer diversifiëren. Tegelijkertijd wil het land de buitenlandse olie-exploitanten die actief zijn in Venezuela onder druk zetten om de controle af te staan over belangrijke exploitatieprojecten. Door de nieuwe maatregelen dreigen zij belangrijke inkomsten mis te lopen.

Dit meldt The New York Times dinsdag op basis van officiële Venezolaanse bronnen. Het dreigement is de zoveelste episode in het steekspel tussen het Westen, Westerse oliegroepen en president Hugo Chávez. Een recent decreet van Chavez plaatst de olievelden van het Orinoco-gebied opnieuw onder controle van de overheid. Deze regio, ten zuidoosten van de hoofdstad Caracas, is bijzonder olierijk. Sommige analisten geloven dat dit gebied over grotere oliereserves beschikt dan Saoedi-Arabië. Chavez heeft de betrokken Amerikaanse en Europese energieconcerns waaronder Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips de tijd gegeven tot 1 mei om afspraken te maken omtrent de controle over de olievelden.

Vorige week bereikte het conflict een nieuw hoogtepunt, nadat Rafael Ramírez, de Venezolaanse minister van Energie, bekendmaakte dat het land de verkoop van raffinaderijen in Texas en Louisiana, die in handen zijn van de Venezolaanse overheid, zou overwegen. Deze raffinaderijen verwerken olie uit het Zuid-Amerikaanse land, die door de olieconcerns worden doorverkocht op de Amerikaanse markt. In plaats daarvan zou Venezuela in zee gaan met buitenlandse overheidsbedrijven van bevriende staten, waardoor de westerse oliegiganten een belangrijke inkomstenbron zouden zien verdwijnen.

Naast de controle over de olievelden wil Venezuela hiermee zijn afhankelijkheid tegenover de Verenigde Staten terugdringen. Vandaag is Venezuela de vierde belangrijkste olie-exporteur van de VS, goed voor 10 procent van de Amerikaanse olieconsumptie. In 2006 daalde de olie-export naar de VS met meer dan 8 procent tot 1,3 miljoen vaten per dag, het laagste cijfer in twaalf jaar.

De export naar Brazilië, India, Iran en China is dan weer gestegen. Ondanks de hogere transportkosten is deze laatste goed voor 160.000 vaten per dag. Sinds 2004 is de export naar China vertienvoudigd. 'De Verenigde Staten koesteren een diep wantrouwen tegenover Hugo Chávez, en willen om redenen van nationale veiligheid hun olie-invoer diversifiëren. Het is normaal dat Venezuela om dezelfde redenen zijn olieuitvoer wil spreiden,' klinkt het bij een Venezolaanse olie-expert.

Voor Venezuela is de controle over de exploitatie van de olievelden van economisch en politiek belang. De opbrengsten van de olieverkoop worden door president Chávez gebruikt om zijn binnenlandse en buitenlandse politiek te financieren. De binnenlandse olieconsumptie wordt zwaar gesubsidieerd door de overheid en kost de schatkist een fortuin. Ook de uitvoer van goedkope olie naar bevriende landen als Bolivie, Cuba en Nicaragua zadelt de begroting op met alsmaar meer gederfde inkomsten.

Petroleos de Venezuela, het olievehikel van de Venezolaanse overheid, spendeerde in 2006 zo'n 10 miljard euro aan 'sociale ontwikkeling'. Sinds 2001 is het aantal personeelsleden van de onderneming, ondanks een daling van de productie, gestegen met 29 procent tot 89.500. Voorts wordt de onderneming gebruikt om de nationalisering van andere nutsvoorzieningen te financieren. Zo betaalde Petroleos 550 miljoen euro aan het Amerikaanse AES voor de overname van een electriciteitscentrale nabij Caracas.

Buitenlandse experts wijzen op de gevaren van het energiebeleid van het Latijns-Amerikaanse land. De investeringen van Petroleos in onderhoud en exploratie lopen alsmaar meer achter op die van andere olieproducenten, met een toenemend aantal incidenten in raffinaderijen als gevolg.

Venezuela beschikt over 80 miljard vaten aan bewezen oliereserves. Voor de exploitatie ervan zal het land echter beroep moeten doen op buitenlandse energiegroepen die beschikken over voldoende kapitaal en expertise.

Volgens overheidsbronnen produceert Venezuela 3,3 miljoen vaten per dag. De OPEC schat de Venezolaanse productie echter op 2,5 miljoen vaten per dag, of 1 miljoen minder dan bij de machtsovername door president Chávez in 1999. 'Hugo Chávez gaat er van uit dat de huidige olieprijzen blijvend zijn om zijn beleid te financieren. Dit zou wel eens een vergissing kunnen zijn,' aldus olie-analisten.

Laurent Willaert

Foto: Bloomberg

(c) tijd-nieuwslijn (tel: 32 2 4231822; fax: 32 2 4231750)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud