VN-klimaatconfentie in Poznan van start

Foto AFP ©AFP

In de Poolse stad Poznan is maandag onder het toeziend oog van de Verenigde Naties de veertiende internationale klimaatconferentie begonnen. De internationale gemeenschap praat twaalf dagen lang over een opvolger voor het Kyoto-protocol in de strijd tegen de klimaatsverandering, dat in 2012 afloopt.

(belga) - Yvo de Boer, hoofd van het VN-klimaatbureau UNFCCC, zei bij het begin van de conferentie dat de financiële crisis een bijkomende uitdaging zou zijn in de strijd tegen de klimaatverandering. Het zou het moeilijker maken om "middelen vrij te maken op de vereiste schaal".

De Poolse minister-president Donald Tusk riep op om de strijd tegen de klimaatverandering niet te verwaarlozen ondanks de internationale financiële crisis. De inspanningen voor "klimaat, natuur en de mens" mogen niet van de economische conjunctuur afhangen, zei hij. De verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap voor de klimaatverandering zal er niet minder op worden. Volgens Tusk is er daarom nood aan "wereldwijde solidariteit".

Een jaar geleden werd op het eiland Bali een klimaatstappenplan vastgelegd, dat eindigt in december 2009 in Kopenhagen. De afgevaardigden van 192 landen die de VN-conventie over Klimaatverandering ondertekenden, hebben dus nog een jaar om nieuwe verbintenissen aan te gaan die de opwarming van de Aarde moeten tegengaan. De bedoeling is om de Verenigde Staten en de grote, oprijzende economieën bij te betrekken.

Enkel de 37 geïndustrialiseerde landen, met uitzondering van de Verenigde Staten, ondertekenden het Kyoto-protocol. Ze verbonden zich ertoe om de uitstoot van vervuilende stoffen terug te dringen in de periode van 2008 tot 2012.

Rijke vs. arme landen

Een cruciaal punt in de huidige onderhandelingen zal de vraag zijn hoe rijke landen zullen bijdragen in milieuvriendelijke technologie en geld voor de arme, opkomende landen. Die stoten vooral koolstofdioxide uit door de verbranding van fossiele brandstoffen.

De verkozen Amerikaanse president Barack Obama pleitte er als sinds zijn verkiezing op 4 november voor dat de Verenigde Staten zich opnieuw zouden engageren in de klimaatonderhandelingen. De gesprekken worden wel bemoeilijkt door onenigheid binnen de Europese Unie over de verdeling van de nieuwe uitstootbeperkingen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud