VN nemen aanstoot aan strijdkrachten in Afghanistan

(belga) - De Verenigde Naties (VN) zeggen dat de coalitietroepen in Afghanistan de mensenrechten schenden. Volgens expert Cherif Bassiouni hebben de internationale troepen 734 Afghaanse en Pakistaanse gevangenen gedurende 30 maanden vastgehouden zonder daarvoor een duidelijke reden te geven. Dat verklaarde Bassiouni dinsdag voor de Algemene Vergadering in New York.

De stelling is gebaseerd op gesprekken die Bassiouni in augustus voerde met president Hamid Karzaï, verscheidene van diens ministers en hooggeplaatste juristen in Afghanistan.

De coalitietroepen zouden het volgens Bassiouni vooral bont maken in de gevangenis van Pol-e Charkhi, waar de gevangenen in 'mensonwaardige' omstandigheden zouden leven op het vlak van gezondheid en psych(olog)ische druk.

Volgens verscheidene bronnen zouden gevangenen er gefolterd en tot de dood geslagen worden. Bovendien worden vrouwen er 'voor daden vastgehouden die volgens het Afghaanse recht niet strafbaar zijn'. De expert drukt op het belang en de noodzaak tot de oprichting van een overkoepelend orgaan dat toezicht houdt op de gebeurtenissen in de gevangenis.

Toch zegt Bassiouni ook dat Afghanistan over het algemeen sinds de val van het Taliban-regime op het einde van 2001 een grote vooruitgang heeft geboekt. Hoewel sommige factoren zoals de grote macht van lokale krijgsheren en de groeiende economische invloed van de drugshandel (opium) de schendingen van mensenrechten in de hand werken. Hij haalde ook het misbruik van vrouwen en meisjes aan als voorbeeld.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud