Advertentie

West-Europese banken mogen Oost-Europa niet droogleggen

De premiers van de Europese lidstaten vragen dat de grote banken in West-Europese landen geen beperkingen opleggen aan hun dochters in Oost-Europa. Op die manier willen de 'chefs' voorkomen dat de kredietschaarste in het Oosten uitbreiding neemt.

(tijd) - De nieuwe, oostelijke lidstaten van de Europese Unie hebben nog nauwelijks eigen banken. Ze zijn de afgelopen jaren overgenomen door banken uit de oude lidstaten, bijvoorbeeld Oostenrijk en België (vooral KBC). Daarom vrezen die landen nu het kind van de rekening te worden.

Als de oude lidstaten hun banken moeten redden, zullen ze aan die banken vooral eisen stellen in verband met de kredietverstrekking in eigen land. Dit zou dan ten koste gaan van de kredietverstrekking in de nieuwe lidstaten.

Daarom een zinnetje in de gezamenlijke persmededeling na afloop van de uitzonderlijke Europese Top zondag. Steun aan de moeders mag niet betekenen dat er beperkingen zijn in de dochterondernemingen.

Hoe concreet die vraag is, is een ander paar mouwen. Op een vraag over de KBC antwoordde premier Van Rompuy dat het niet aan hem is om te zeggen wat KBC moet doen in Oost-Europa. 

KBC zelf zegt niet van plan te zijn de kredietkraan in Centraal- en Oost-Europa dicht te draaien, maar verwacht wel dat de kredietgroei in de regio gaat vertragen. Vorig jaar nam het bedrag aan kredieten in Centraal- en Oost-Europa, de tweede thuismarkt van KBC, nog met 25 procent toe. In België bedroeg die groei slechts 8 procent. Bij de voorstelling van de jaarresultaten, midden vorige maand, zei KBC-topman André Bergen over Oost-Europa dat ‘die volumegroei naar verwachting zal vertragen in de komende kwartalen.’ Dat is dan vooral een gevolg van de economische vertraging in de regio. In Rusland heeft KBC er wel voor geopteerd om de kredietverlening af te remmen. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde het kredietbedrag in Rusland met 3 procent.

Van Rompuy

Belgisch premier Herman Van Rompuy eiste zondag een gezamenlijke Europese voorbereiding van de top van de G20, op 2 april in Londen. Op die top willen de belangrijkste groei- en industrielanden een nieuwe financiële wereldorde uittekenen. België maakt geen deel uit van dat selecte gezelschap. En dat steekt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud