Ziekte bedreigt ook Vlaamse pluimveesector

(tijd) - De Europese pluimveesector volgt de vogelgriep in Azië met argusogen. De schrik zit er diep in dat het virus naar Europa komt overwaaien. De Boerenbond vraagt daarom een invoerverbod op kippenvlees uit heel Azië en een invoerverbod op exotische vogels. Die kunnen drager zijn van het levende virus. Een tweede golf van vogelgriep overleven de Vlaamse pluimveehouders niet, zegt Roger Saenen, de woordvoerder van de Boerenbond.

De beslissing van de EU om de invoer van kippenvlees uit Thailand te verbieden is voor de sector een eerste belangrijke stap. Thailand voerde in 2003 al 128.000 ton kippenvlees in Europa in tegen extreem lage prijzen. Die spotgoedkope invoer uit Brazilië en Thailand samen met de gevolgen van de vogelgriep in 2003 bedreigt al twee jaar lang de rendabiliteit van de Vlaamse braadkippensector.

De Belgische Boerenbond vraagt resolute maatregelen van de EU om invoer van vogelgriep uit Azië te voorkomen. Uit de eerste berichten blijkt dat het type vogelpest in Azië eventueel zou kunnen overgaan op andere warmbloedigen zoals mensen (van het type zoönose) en eventueel van mens op mens. Daarom moet de invoer van exotische vogels direct verboden worden, vindt de Boerenbond.

Ook economisch kan de Vlaamse braadkippensector een tweede vogelgriepgolf in twee jaar tijd niet aan. In 2002 brak in Nederland vogelgriep uit. Zowat de helft van alle Nederlandse braadkippen moesten opgeruimd worden. Het griepvirus stak begin 2003 de Belgische grens over en tastte de provincie Limburg aan, plus een deel van de provincie Antwerpen. Die schade is enorm en nog lang niet afbetaald.

In Nederland kan de bedrijfsschade alleen op 30 miljoen euro ingeschat worden. In Vlaanderen bedragen de directe bedrijfskosten 12 miljoen euro, waarvan de helft nog door de eigen sector moet betaald worden via het Sanitair Fonds en de andere helft door de Europese Unie. Die vogelgriepcrisis heeft in 2003 nog 16 tot 18 miljoen euro aan bijkomende opruimingskosten meegebracht, die ook door de overheid werden betaald.

Die avonturen kunnen we ons geen twee jaar na elkaar veroorloven, zegt ook François Van Loon, gedelegeerd bestuurder van de groep Spoormans. Deze grootste geïntegreerde pluimveegroep in Vlaanderen heeft twee uiterst moeilijke jaren achter de rug door de vogelgriep en de goedkope invoer. Spoormans is nu een dochter van Aveve. Van Loon klaagt de ongelijke concurrentiestrijd aan tussen Europa en landen als Brazilië en Thailand. Door strengere kwaliteitscriteria ligt de kostprijs minstens 80 procent hoger. 'Zij mogen water in hun kippenvlees spuiten, wij niet', zegt Van Loon.

'Het wegvallen van de invoer van 128.000 ton kippenvlees uit Thailand kan de Europese markt opnieuw iets doen aantrekken', zegt Wouter Wytynck, secretaris van de vakgroep pluimvee van de Boerenbond. Nu liggen de prijzen voor kippenvlees erg laag, afgaande op de richtprijzen in de markt van Deinze. Die halen 0,70 euro het kilo, terwijl 0,80 euro het kilo vereist is om uit de kosten te komen.

Voorlopig blijft de prijsopleving nog uit, te meer omdat Brazilië nog massaal blijft invoeren en de prijzen mee bepaalt. De braadkippensector in België telt een 30 miljoen stuks, waarvan 85 procent in Vlaanderen. Vooral Limburg en Antwerpen hebben geleden onder de vogelgriepin 2003. In sommige regio's moest de helft van de dieren opgeruimd worden. De meeste kippenhokken zijn nu opnieuw gevuld. In Nederland is na de crisis in 2002 momenteel 70 procent weer opgestart.

Ook de voederkosten voor de kippensector zijn de laatste jaren sterk gestegen. Het voer bestaat voor 60 procent uit tarwe. Die is de laatste maanden 20 procent duurder geworden door de mislukte Europese tarweoogst, zegt Wytynck. Een ander deel van het voeder bestaat uit sojacomplexen en ook de sojaprijs is recent sterk gestegen op de Chicago Board of Trade, de graanmarkt in de VS.

Wytynck hoopt dat de BSE-affaire in de VS prijsverlagend op het veevoeder zal inwerken. Wanneer de vraag naar veevoeder vanuit de rundveesector afneemt, kunnen de prijzen misschien omlaag, hoopt de secretaris van de vakgroep pluimvee. De Europese reactie op de Aziatische vogelgriepcrisis kan de marktvoorwaarden in Europa iets verbeteren. Toch blijft ze in de eerste plaats levensbedreigend voor de sector, wegens het dreigende gevaar dat het virus naar Europa overwaait.

20915384

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud