Peeters: ‘Labille en Thijs, een triestige affaire'

©Tom Verbruggen

Ministers die geen respect hebben voor ondernemers, hebben volgens CD&V-kopman Kris Peeters geen plaats meer in een regering. ‘Dat moet absoluut veranderen’, zegt Peeters over de manier waarop de federale minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) in de clinch is gegaan met gewezen postbaas Johnny Thijs.

Kris Peeters is het niet gewoon, maar hij ligt met zijn regering nu bijna even hard onder vuur als de regering-Di Rupo. De kritiek komt van de oppositie, maar ook van de ondernemerswereld. En dat komt hard aan. We gooiden hem enkele citaten voor de voeten, maar eerst wilden we weten wat hij denkt van de oorlog die is gevoerd tussen de federale minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille en Johnny Thijs, de CEO van Bpost die ontslag nam.

Jean-Pascal Labille is een frappante leugenaar.

Johnny Thijs, ex-topman Bpost

 

Kris Peeters: ‘Een triestige affaire. Een triestige affaire voor iedereen. Bpost, Johnny Thijs en de politiek verdienen beter. En wat vooral triestig is, is dat die affaire ondernemers nog meer het gevoel heeft gegeven dat zij niet worden gerespecteerd. En dat betreur ik. Want zij verdienen respect. Zeker kleine en middelgrote ondernemingen hebben ons door de crisis geloodst, zonder massaal jobs af te bouwen. Door de beslissingen van de regering-Di Rupo over de bedrijfswagens, de geheime commissielonen, de liquidatiebonus, en daar dan nog eens de aanpak van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) bovenop, voelen ondernemers zich onheus behandeld. En dat moet veranderen. De volgende federale en Vlaamse regering moeten ondernemers absoluut het gevoel geven dat ze met respect worden

behandeld. Alle ministers moeten daarvoor staan.’

De PS probeert electoraal te scoren op kap van de ondernemerswereld. Kan CD&V nog met zo’n partij in een regering stappen?

Peeters: ‘We zitten natuurlijk in verkiezingsmodus, maar het is vanzelfsprekend dat we pas in een federale regering stappen, als de Vlaamse ondernemers en de mensen in Vlaanderen niet de dupe zijn van een verkiezingsprogramma van de PS, of van wie dan ook. Dat zullen wij nooit aanvaarden. Punt.’

CD&V zit nu wel samen met de PS in de regering-Di Rupo.

Peeters: ‘Twee jaar geleden, bij de start van de regering-Di Rupo, hebben wij een heel moeilijke afweging moeten maken. Stappen we in die regering, of niet? Heel wat ondernemers zijn ons toen op hun knieën komen vragen: stap erin, want de rente was omhoog geschoten en de internationale gemeenschap bekeek ons - ook de ondernemers - met een scheef oog. Spijtig genoeg is een deel van die ondernemers dat blijkbaar vergeten. Kijk, als men nu weer avonturen wil, dan moet men maar stemmen op wie men denkt te moeten stemmen. Maar als je wil dat de zaken worden aangepakt, dan moet je op CD&V stemmen. Als je naar onze lijsttrekkers kijkt, dan heb je 54 jaar ervaring als minister. Iedereen moet ook goed beseffen dat het moeilijk wordt om ons straks weer op de knieën te komen vragen om het alsjeblief op te lossen, als er weer geen federale regering kan worden gevormd.’

De volgende Vlaamse regering zal de vruchten plukken van deze regering. Daarom wil ik opnieuw Vlaams minister-president zijn.

Kris Peeters, Vlaams minister-president

Peeters: ‘Ik zal er alles aan doen om mijn partij opnieuw deel uit te laten maken van de Vlaamse en de federale regering. Het ergste wat ons zou kunnen overkomen, is dat op het einde van de rit de Vlaming twijfelt of het nu wel een goed idee was om dat zwaartepunt naar de deelstaten te verschuiven. Die evaluatie zal worden gemaakt in 2019. Door de zesde staatshervorming kan de volgende Vlaamse regering een verschil maken in de Vlaamse geschiedenis. Zullen de volgende jaren het kantelpunt teweegbrengen? Dat is de vraag.’

Niemand twijfelt er toch aan dat CD&V er weer bij zal zijn?
Peeters: ‘Er is vertrouwen in de partij, maar het zou een serieuze vergissing zijn om te denken dat we midden in het bed liggen en rustig kunnen afwachten, en dat het allemaal wel goed zal komen. Er zal nog heel wat campagne moeten worden gevoerd om de mensen te overtuigen van onze boodschap, want vanzelf zal het niet gebeuren.’

CD&V wil geen federale regering zonder Vlaamse meerderheid.

Wouter Beke, voorzitter CD&V

Peeters: ‘Wij gaan inderdaad voor een regering met een Vlaamse meerderheid. Dat lijkt me logisch. Wie zegt nu dat hij ermee akkoord gaat een federale regering te vormen zonder Vlaamse meerderheid? Ah ja, Open VLD zegt dat. We staan voor verkiezingen, en dan zegt Open VLD tegen de Vlamingen: wij willen deel uitmaken van een federale regering, zelfs als we daar alleen zitten en de rest allemaal Franstaligen zijn. Bon, iedereen zegt wat hij denkt te moeten zeggen.’

De Vlaamse regering is een stilstandregering. We staan stil in de wachtrijen en we staan stil in de file. Kris Peeters was enkel de conciërge.

Bart Tommelein, oppositieleider Open VLD

Peeters: ‘Wij hebben natuurlijk niet alles perfect gedaan, ook al is het ons wel eens toegedicht. ‘Met Kris was het perfect’, zei Dirk Van Mechelen in de verkiezingscampagne van 2009, al dacht ik toen al dat dat een beetje overdreven was.’ (glimlacht)

‘Ik ben bereid toe te geven dat we soms niet snel genoeg vooruit zijn kunnen gaan en dat niet alle problemen opgelost zijn, maar spreken van een regering die stilstaat, dat is volledig uit de lucht gegrepen. Ik begrijp dat de oppositie dat beeld probeert op te hangen, maar kijk naar de realisaties. Er zijn heel wat wegenwerken in gang gezet en missing links weggewerkt, nadat de wegen heel lang verwaarloosd zijn geweest. Het budget voor welzijn is met 30 procent gestegen, er zijn meer dan 20.000 zorgvragen ingevuld. En over Oosterweel is er een beslissing genomen, die goedgekeurd is door alle partijen in de Vlaamse regering en in het Antwerpse stadsbestuur. Er is een hele weg afgelegd in de marathon die ik al een tijdje aan het lopen ben. En ik ga me niet laten afleiden door percepties die kant noch wal raken.’

Hoe zal het nu verder gaan met de Oosterweelverbinding?
Peeters: ‘Ik ga ervan uit dat de partijen die deze beslissing hebben genomen, zich eraan zullen houden. Ik denk ook dat er een zekere moeheid is in dit dossier. Het moet nu vooruitgaan, dat gevoel leeft bij veel Antwerpenaren. De volgende stap is dat we een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) uitwerken. Daarna zullen we het dossier met het bouwconsortium Noriant verder uitklaren. Noriant bundelt alle grote Belgische bouwbedrijven en het Oosterweelproject biedt gedurende vier tot vijf jaar werk aan 4.000 tot 5.000 mensen. Daar ben ik bezorgd over, en daarom wil ik nu snel vooruitgaan. Het is vanaf nu elke dag bajonet op het geweer en uit de loopgraven komen om de Oosterweelverbinding gerealiseerd te krijgen. Ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat we ons nu moeten houden aan ons plan. Stick to your plan! Zeggen dat we even ver staan als vijf jaar geleden, is goedkoop en volstrekt onjuist.’

Het Nieuw Industrieel Beleid is de kers op de taart die onvoldoende gebakken is.

Ignace Van Doorselaere, CEO Van De Velde

 

Peeters: ‘Ik heb een probleem met oneliners die werkgevers de wereld insturen. Industrieel ondernemen is meer dan een kers. Weten die ondernemers niet hoe complex het is om de industrie te transformeren? Daar heb je een langetermijnvisie voor nodig. Maar Vlaanderen in Actie en het Nieuw Industrieel Beleid worden dan afgedaan als prestigeprojecten van Kris Peeters. Ik word triest van het niveau van het debat.’

Misschien zijn ondernemers ontgoocheld, omdat het zo moeilijk blijft om te ondernemen.
Peeters: ‘Kijk, ik besef dat de hoge loon- en energiekosten het probleem zijn. Maar er is een concurrentiepact afgesloten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de federale regering - op verzoek van de Vlaamse regering - daar iets aan heeft gedaan. Een concurrentiepact ter eer en meerdere glorie van Kris Peeters, daar wilden de PS en Open VLD eerst niet van horen. Maar uiteindelijk is het er toch van gekomen.’

‘En ik begrijp de ondernemers die zeggen dat het nog niet voldoende is. Vandaar dat we ook verder willen gaan. We stappen niet in een regering die de loonhandicap niet wil ombuigen in een loonvoorsprong. Stick to your plan, maar ik moet inderdaad optornen tegen percepties.’

U lijkt wat geïrriteerd dat de Vlaamse regering plots kritiek krijgt.
Peeters: ‘Ik ben daar niet lastig over, maar ik verzet mij wel tegen een bepaalde perceptie die niet correct is. Ik ben niet geïrriteerd, ik blijf rustig, maar ik wil het Vlaamse regeringswerk wel kordaat verdedigen, op basis van argumenten en beslissingen’.

Als de Waalse investeringsmaatschappij Tecteo - zeg maar: de PS - de Vlaamse windmolens van Electrawinds in handen krijgt, is dat dan geen blamage voor het Vlaams industrieel beleid dat u probeert uit te stippelen?
Peeters: ‘Vanuit Gimv en de Participatiemaatschappij voor Vlaanderen (PMV) is geld gestoken in Electrawinds, maar er zijn limieten aan de ondersteuning die je vanuit de Vlaamse overheid kan geven aan een bedrijf. En of Electrawinds al dan in handen komt van Tecteo, daar word ik warm noch koud van. Er zijn ook windmolenparken waar Japanners bij zitten.’

Niets is Belgischer dan de Vlaamse politieke cultuur

Dave Sinardet, politicoloog

 

Peeters: ‘Dat is volstrekt onjuist. Waar haalt die dat vandaan? Kijk naar de politieke benoemingen.’

Begint de Vlaamse administratie niet dezelfde obesitasverschijnselen te krijgen als de federale administratie? Redelijk log, duur en niet hyperefficiënt.
Peeters: ‘Dat is een bezorgdheid. De Vlaamse administratie is gestart zonder veel ballast en was state of the art. En dat is onderweg wat verloren gegaan. Er zijn evoluties geweest die we moeten corrigeren. Zo hebben we bijvoorbeeld beslist om bij ruimtelijke ordening een gevolmachtigde ambtenaar te installeren om politieke inmenging bij vergunningen te vermijden. Depolitisering, zoals in het Hollandse model. Maar vervolgens werd die gevolmachtigde ambtenaar machtiger dan een minister.’

Doet Vlaanderen nog wel beter wat het zelf doet? De regering-Di Rupo heet een belastingregering te zijn, maar ook de regering-Peeters heeft de belastingen verhoogd.
Peeters: ‘Ik heb inderdaad de jobkorting afgeschaft. Bij de regeringsvorming had Guy Verhofstadt (Open VLD) daar ook geen probleem mee. Waarom hebben we dat gedaan? Een studie van de KU Leuven toonde aan dat de jobkorting niet het juiste instrument was om de werkloosheidsval te voorkomen. Bovendien had de Vlaamse regering toen een budgettair probleem. Een vennootschap keert ook pas dividenden uit wanneer ze winst maakt. Als je grote problemen hebt, moet je geen winst uitkeren. We hebben de dividenden dus teruggetrokken.’

‘Maar het is onjuist om te besluiten dat de regering-Peeters een belastingregering is. We hebben drie jaar onze begroting in evenwicht gekregen zonder de burger te belasten. We hebben zwaar gesneden in het overheidsapparaat. Dit is geen belastingregering, dit is een investeringsregering’.

Vindt u het leuk dat de verkiezingscampagne is losgebarsten?
Peeters: ‘Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik liever beleid voer en een regering leid. Verkiezingen zijn een periode waarin sommigen zich profileren, vaak ten koste van de anderen en met halve waarheden. Ik krijg meer voldoening van het behandelen van dossiers dan van campagne voeren. Maar ik wil ervoor gaan. Ik ben bijna elke avond op stap. Mensen zijn vatbaar voor onze boodschap. Hopelijk zullen de kiezers niet met kruiwagens, maar met vrachtwagens naar CD&V terugkeren.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud