Respect

©mfn online editor import

De drie grote vakbonden organiseren vrijdag in Brussel een mars voor jobs en respect voor werknemers. De betoging is onder meer gericht tegen de ondernemingen. Die worden er door de bonden verantwoordelijk voor gesteld dat mensen hun baan verliezen. Dat de bedrijven niet de oorzaak maar het slachtoffer zijn van de economische crisis, is een realiteit die de vakbonden hardnekkig ontkennen.

(tijd) - Want dat past niet in hun simplistische denkschema’s. Het is zoveel gemakkelijker gratuit te schimpen op de ondernemingen en de hele bedrijfswereld te hekelen als ongereguleerd kapitalisme, losgeslagen speculanten, hebzuchtige managers en maatschappelijk onverantwoord ondernemen. Herstructureringen waarbij jobs sneuvelen, worden als wild, dom of lomp bestempeld. Managers en bedrijfsleiders worden als onmensen gebrandmerkt, ondernemen als een verfoeilijke activiteit voorgesteld.

Sommige politici doen opportunistisch mee met het gejoel, in de hoop electoraal goed garen te spinnen bij de onzekerheid die de economische crisis veroorzaakt. En ze sturen erop aan de bedrijven te bestraffen voor hun ‘onbetamelijke’ gedrag, door hun zwaardere lasten en tal van nieuwe verplichtingen op te leggen.

Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Het fnuikt het initiatief en de ondernemingszin. En net dat is nodig om uit de crisis te geraken. Het is de dynamiek van ondernemers die de economische motor doet draaien, die jobs oplevert en die welvaart creëert. De overheid is niet in staat dat in hun plaats te doen. Wanneer de economie het moeilijk heeft, moeten ondernemingen extra worden gekoesterd, in plaats van hen te ringeloren. Zijn dan helemaal geen lessen getrokken uit het rampzalige beleid van de jaren 70, dat het land toen bijna naar het faillissement heeft geleid? Het onbegrip van vakbonden en de politieke wereld voor de vitale rol die ondernemingen spelen in de economie, is onbegrijpelijk.

De ondernemers moeten zich niet in het verdomhoekje laten dringen. Ze hoeven niet te tolereren dat ze als schietschijf worden gebruikt. Ze moeten weerwerk durven te bieden tegen de lastercampagne die tegen hen wordt gevoerd. Ze moeten niet aarzelen de aantijgingen te weerleggen. En waarom zouden ze zelf niet in de aanval gaan? Het beleefde maar eendrachtige pleidooi ‘Laat ons ondernemen!’ dat elf werkgeversorganisaties gisteren lanceerden, is een voorzichtige aanzet daartoe. De vraag naar ruimte om te ondernemen en de bede voor een bedrijfsvriendelijker klimaat mogen gerust ook wat krachtiger geformuleerd worden. Natuurlijk is het een pleidooi pro domo. Maar het is ook in het algemeen belang.

Bij de vakbonden zal het pleidooi wel in dovemansoren vallen. Maar hopelijk pikken de beleidsmakers de boodschap op. Als dat niet het geval is, moeten de ondernemers niet aarzelen om hun woorden nog meer kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld door een grote mars te organiseren in Brussel. Want ook de ondernemers verdienen respect.

Stefaan Michielsen

Senior writer

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect