Surrealistisch

Stefaan Michielsen ©mfn online editor import

In de Wetstraat groeit de zenuwachtigheid rond het heikele dossier van Brussel-Halle-Vilvoorde, en dat begint het regeringswerk te hinderen. Het belet bijvoorbeeld dat voortgang wordt gemaakt met de hervorming van het financieel toezicht.

Door de bankencrisis is de politieke wereld zich ervan bewust geworden dat een betere controle op de financiële sector nood­zakelijk is. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is een brede consensus bereikt om het toezicht op de banken toe te vertrouwen aan de Nationale Bank (NBB), terwijl de CBFA zich zal toeleggen op het toezicht op de financiële markten. Er was voorzien in een tussenstadium waarbij de Nationale Bank en de CBFA een poosje samen de controle op de grootste tien financiële instellingen van het land zouden uitoefenen.

Maar bij de discussie daarover raakten ze het eens dat het beter was meteen naar het definitieve Twin Peaks-toezichtsmodel over te stappen. Een voorstel dat door de politieke wereld werd toegejuicht. Applaus op alle banken. Maar het gaat niet door. Het ziet ernaar uit dat toch eerst het tussenstadium zal moeten worden doorlopen, terwijl niemand daar het nut van inziet.

Hoe komt dat? Minister van Financiën Didier Reynders (MR) wilde een slag om de arm houden voor het geval de regering zou struikelen over Brussel-Halle-Vilvoorde. Dan zou immers ook een kruis worden gemaakt over de hervorming van het financieel toezicht. Reynders voorzag daarom in een terugvalscenario naar het tussensta­dium bij een eventuele regeringscrisis. Maar dat zinde de PS niet, die Reynders ervan verdenkt het Twin- Peaks-model op die manier te willen torpederen. De PS, die vreest uit de boot te vallen in een volgende regering, wil ook vermijden dat ze buitenspel staat wanneer de postjes bij de hervormde NBB en CBFA moeten worden verdeeld. En dus zegt ze ‘njet’.

Het resultaat is dat het parlement morgen een wetsontwerp over de hervorming van het financieel toezicht goedkeurt dat niemands goedkeuring wegdraagt. De Nationale Bank en de CBFA zullen tijd en energie moeten steken in het opzetten van een tijdelijk toezichtsmodel dat slechts enkele maanden dienst zal doen. Alsof ze niets beters te doen hebben. Het is surrealistisch.

Er is een consensus over de hervorming van het financieel toezicht. Maar het lukt niet die hervorming in de praktijk te brengen omdat politieke spelletjes worden gespeeld. Bij de begrotingscontrole vorig weekend gaf de federale regering nog de indruk van grote eensgezindheid. Maar dat is slechts schijn. Tussen de regeringspartijen heerst achterdocht en wantrouwen. Dat verlamt de bestuursploeg, verhindert noodzakelijke beslissingen en doet dossiers de meeste rare wendingen nemen. Van deze federale regering moeten geen grootse dingen meer worden verwacht. Men zou haast gaan hopen dat ze struikelt over Brussel-Halle-Vilvoorde.

Stefaan Michielsen

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content