Aantal hypothecaire kredieten terug gestegen

Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten in ons land is tijdens het tweede trimester van dit jaar opnieuw gestegen, na drie opeenvolgende trimesters waarin de productie daalde. Maar ondanks de toename, liggen het aantal contracten en het daaraan verbonden bedrag respectievelijk negen en acht procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde bedragen lijken een plafond te hebben bereikt. Dat meldt de Beroepsvereniging van het Krediet vrijdag.

(belga) De omloop in hypothecair krediet bedraagt momenteel om en bij de 120 miljard euro. Het aantal verstrekte hypothecaire kredieten steeg in het tweede trimester van dit jaar met ongeveer achttien procent in contracten en bijna vijftien procent in bedragen tegenover het voorgaande trimester. Wellicht speelt Batibouw daarin een rol. Veel dossiers die tijdens de Batibouwperiode werden opgestart, werden immers in het tweede trimester afgerond.

Niettemin liggen het aantal contracten en de bedragen nog steeds lager dan in het tweede trimester van 2006. Toch lijkt de daling minder uitgesproken dan in de voorgaande trimester en volgt mogelijk een verbetering van de situatie, aldus de Beroepsvereniging. De daling van het aantal nieuwe contracten is mee toe te schrijven aan de gestegen rentevoeten en ligt in de lijn van de afkoeling van de vastgoedmarkt.

De kredieten voor 'aankoop' maken het leeuwendeel van de contracten en bedragen uit. In het tweede trimester van 2007 ging het om respectievelijk 44,7 en 55,7 procent. Het marktaandeel van de kredieten voor verbouwing, die sinds enkele jaren die voor de bouw hebben voorbijgestoken, ligt ruim boven de 20 procent.

Het gemiddelde bedrag van de hypothecaire kredieten heeft in het tweede trimester van 2007 voor het eerst sinds lang een lichte daling gekend. Het bedroeg iets meer dan 100.000 euro, tegenover zowat 102.000 euro in het eerste trimester.

Het marktaandeel van kredieten met een vaste rentevoet steeg met bijna twee procent naar meer dan 86 procent, een nieuw record. Kredieten waarvan de rentevoet vast is gedurende een eerste periode van minder dan vijf jaar, vertegenwoordigen nog slechts iets meer dan 1 procent. De beroepsvereniging wijt dat aan de gestegen rentevoeten en de verwaarloosbare spanning tussen de variabele en vaste rentevoet.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud