ABN Amro overtreft verwachtingen in 3e kwartaal

(tijd-nieuwslijn/betten) - De Nederlandse bank ABN Amro heeft in het derde kwartaal een nettowinst behaald van EUR 591 miljoen. Dat is 24 % meer dan de EUR 476 miljoen die de groep over dezelfde periode een jaar eerder neerzette.

Per aandeel bedroeg de nettowinst EUR 0,37, tegen EUR 0,30 in het derde kwartaal van 2001. Analisten, zo bleek uit een rondvraag van Betten Beursmedia, rekenden gemiddeld op een winst per aandeel van EUR 0,36.

De groep zegt op koers te zitten om de doelstellingen voor 2002 te halen, ook al ziet ze geen verbetering in de marktomstandigheden in het vierde kwartaal. In februari liet de bank weten voor 2002 een nettowinst exclusief buitengewone baten en lasten te verwachten die op het niveau zal liggen van 2001. In 2001 behaalde bank een nettowinst van EUR 2,363 miljard.

De totale baten van de groep daalden in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar met 8,5% tot EUR 4,323 miljard. In vergelijking met het derde kwartaal van 2001 waren de baten 7,5% lager. Na correctie voor negatieve valuta-effecten bedroeg de daling 4,5%.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2001 zijn de lasten met 13,1% gedaald.

In vergelijking met het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal van 2002 - één van de beste bedrijfsresultaten in de geschiedenis van de bank - daalde het bedrijfsresultaat 5,4% tot EUR 1,319 miljard (-1,4% na correctie voor valuta-omrekeneffecten). Vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar laat een verbetering van 8,3% zien. In lijn hiermee is de efficiency ratio (verhouding kosten-baten) verder verbeterd met een vol procentpunt tot 69,5%.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud