Algemene vergadering Nationale Bank loopt uit op dovemansgesprek

(tijd) - De algemene vergadering van de Nationale Bank is maandag uitgelopen op een zes uur durend dovemansgesprek tussen gouverneur Guy Quaden en de privé-aandeelhouders. De Nationale Bank maakte niet altijd een goede indruk. Deminor, dat de belangen van sommige privé-aandeelhouders verdedigt, suggereerde dat een juridische procedure nu onvermijdelijk is.

In vergelijking met andere jaren waren deze keer zeer veel aandeelhouders aanwezig op de algemene vergadering. Door in zijn inleiding te antwoorden op enkele veel gestelde vragen, probeerde Quaden tijd te winnen.

De gouverneur merkte op dat een groot deel van de seigneuriage - de opbrengst van de rentedragende activa die een centrale bank aanhoudt als tegenpost van de bankbiljetten - overal ter wereld de bevolking toebehoort en dus naar de Staat gaat. Hij voegde eraan toe dat de goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank te danken zijn aan de overschotten van de betalingsbalans van de Belgische economie en daarom de reserves vormen van België en niet van de aandeelhouders. Ten slotte verklaarde Quaden dat de Nationale Bank een kleiner eigen vermogen heeft dan de meeste andere centrale banken. Daarmee anticipeerde hij op vragen over een extra dividend.

Vervolgens beantwoordde Quaden de vragen die vooraf schriftelijk waren ingediend. Deminor, dat met vier mensen aanwezig was, stelde 35 vragen. Het vroeg waarom materiële vaste activa zoals gebouwen het eerste jaar volledig worden afgeschreven. Quaden antwoordde alleen dat de revisoren (KPMG en Deloitte & Touche) dit goedkeuren. Deminor zei dat de revisoren ten onrechte afwezig waren, maar Quaden betwistte dat.

Deminor zei ook dat de winstverdeling strijdig is met de statuten en de privé-aandeelhouders benadeelt omdat eerst middelen worden toegevoegd aan de buitengewone reserve. Quaden slaagde er niet in dit te weerleggen. Telkens Deminor of aandeelhouders een vervelende vraag stelden, kregen ze applaus van sommige aanwezigen.

Dan volgden de mondelinge vragen. De gouverneur moest zeer veel overleggen met directeurs of de chef van het departement boekhouding om vragen te beantwoorden. Hij bevestigde dat volgens een oude traditie vijf jaarrekeningen in geitenleer worden ingebonden, maar wilde niet zeggen hoeveel hij verdient. Toen een aandeelhouder aankondigde dat hij 15 vragen wilde stellen, protesteerden sommige aanwezigen en begon de zaal geleidelijk leeg te lopen. Na enkele vragen ontnam Quaden ondanks protest van sommigen de aandeelhouder het woord en beloofde een schriftelijk antwoord.

Tot slot vroeg Deminor de statutaire verkiezingen uit te stellen omdat de aandeelhouders te laat op de hoogte waren gebracht van de voorgedragen kandidaten. De Nationale Bank zei dat ze is vrijgesteld van deze verplichting. Zoals verwacht werden Jacques Forest, Philippe Wilmès, Mia de Vits, Jean-Pierre Hansen en Martine Durez verkozen of herkozen tot regent.

Deminor gelooft dat de uitspraak van Quaden over de eigendom van de reserves, en de verkeerde winstverdeling een goede basis vormen voor een juridische procedure. Erik Bomans van Deminor: 'Dit is een onteigening van de aandeelhouders. Ik heb de indruk dat de Nationale Bank haar dossier niet goed kent.'

WV

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud