Allianz lijdt kwartaalverlies en verlaagt winstverwachting

(tijd-nieuwslijn) - De Duitse verzekeraar Allianz heeft in het tweede kwartaal een verlies geleden van ongeveer EUR 350 miljoen, als gevolg van de zwakke prestatie van de financiële markten. Door dat verlies zal Allianz de eerder vooropgestelde winst van EUR 3 miljard in 2002 niet halen.

De eerder vooropgestelde winst van EUR 3 miljard in het hele jaar was gebaseerd op de veronderstelling dat de aandelenmarkten zouden stabiliseren op het niveau dat was bereikt in het begin van het jaar. Maar omdat dit niet gebeurde, kan volgens Allianz de doelstelling voor 2002 niet worden gehaald. Allianz geeft geen nieuwe doelstelling, maar gaat er wel van uit dat een belangrijke verbetering op de financiële markten dit jaar meer en meer onwaarschijnlijk wordt.

Naast de waardevermindering van de aandelenportefeuille, zijn er slechte resultaten in de bankafdeling. Daar worden maatregelen genomen, die moeten resulteren in een kostenbesparing van bijna EUR 2 miljard per jaar.

Een beperkt aantal grootschalige faillissementen en de aan de gang zijnde moeilijkheden in Latijns-Amerika wegen op de kredietportefeuille. Daar zal het resultaat duidelijk negatief zijn en daarom gevoelig beneden de verwachtingen.

De verzekeringsactiviteiten deden het daarentegen beter dan verwacht.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud