Amerikaanse vraag verslechtert in oktober

Tegenvallende macrocijfers uit de VS wijzen woensdag nog niet op een herstel van de Amerikaanse economie aan de vraagzijde. Dat blijkt uit het maandelijkse rapport van het Amerikaanse ministerie van Handel. De gezinsconsumptie viel in oktober terug met 1 procent. Ook de vraag naar duurzame goederen viel in oktober fors terug.

(tijd) - De consumentenuitgaven vielen in oktober terug met 1 procent, de grootste daling in 7 jaar. De daling is in lijn met de verwachtingen. Ook in september viel de gezinsconsumptie reeds terug met 0,3 procent. Het gezinsinkomen steeg meer dan verwacht. Het inkomen nam toe met 0,3 procent, terwijl economen uitgingen van een stijging met 0,1 procent.

De afname van de uitgaven, gecombineerd met een hoger beschikbaar inkomen, zorgt er dan weer voor dat de Amerikanen weer meer gaan sparen. Het spaarquotient (het aandeel van het beschikbaar inkomen dat niet wordt aangewend om uitgaven te doen) steeg in oktober tot 2,4 procent van 1 procent in september. 

De sterke terugval in oktober doet het ergste vermoeden voor de rest van het jaar. Met het eindejaar voor de deur begint voor de Amerikaanse consumptie het uur van de waarheid. De dag na Thanksgiving, Black Friday, wordt het startschot gegeven voor de eindejaarsverkopen voor de VS.

Bovendien is er weinig zicht op beterschap. De core PCE, de index van de persoonlijke consumptieuitgaven zonder voedsel en energie, viel in oktober terug tot 2,1 procent op jaarbasis. De core PCE is de favoriete inflatiegraadmeter van de Fed, wat doet vermoeden dat inflatie voor de centrale bank geen zorg meer is. Integendeel, een deflatiescenario lijkt momenteel meer aan de orde, waardoor de gezinnen en bedrijven hun investeringen nog meer op de lange baan zullen schuiven.

Ook de vraag naar duurzame goederen in de VS is in oktober veel harder afgenomen dan verwacht. De graadmeter voor kapitaalsinvesteringen door bedrijven kende een daling van 6,2 procent, tweemaal erger dan verwacht. Economen hadden gerekend op een daling van 3 procent. Vooral de vraag naar transportmiddelen (waaronder auto's, vrachtwagens, vliegtuigen,...) liet het afweten.

Stijn Demeester

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud