Analisten moeten belangenconflict meedelen

(tijd) - Analisten, beleggingsondernemingen en kredietinstellingen moeten bij beleggingsadviezen mogelijke belangenconflicten melden. Dat staat in Europese wetgeving waarover de EU-landen vandaag stemmen. De wetgeving legt ook vormvereisten vast waaraan beleggingsadviezen moeten voldoen.

Het EU-Effectencomité stemt vandaag over de laatste stukjes van de EU-richtlijn over marktmanipulatie en handel met voorkennis. Die richtlijn verplicht alle EU-landen sancties te treffen tegen wie zich schuldig maakt aan handel met voorkennis en marktmanipulatie. De EU-landen werden het vorig jaar al eens over de kaderrichtlijn met de grote principes. Maar de EU had bijna een jaar nodig om ook de gedetailleerde toepassingswetgeving op papier te zetten. De EU-Commissie gaat ervan uit dat die wetgeving vandaag het fiat van het EU-Effectencomité krijgt en daarmee definitief goedgekeurd is. De toepassingswetgeving legt regels vast voor de juiste voorstelling van beleggingsadviezen en de bekendmaking van belangenconflicten.

Natuurlijke en rechtspersonen die een beleggingsadvies publiceren, moeten alle omstandigheden openbaar maken 'waarvan redelijkerwijze aangenomen mag worden dat zij afbreuk kunnen doen aan de objectiviteit van de aanbeveling', stelt de richtlijn. Het gaat om situaties waarbij de auteur van een beleggingsadvies een 'wezenlijk financieel belang' heeft 'in een of meer financiële instrumenten die het voorwerp uitmaken van de aanbeveling'. Adviseurs die in dienst van een onderneming beleggingsadvies geven, moeten ook mogelijke belangenconflicten melden.

Behalve de melding van belangenconflicten legt de EU-wetgeving ook enkele vormvereisten vast voor beleggingsadviezen. Een advies moet bijvoorbeeld duidelijk de naam en functie vermelden van de natuurlijke persoon die de aanbeveling opstelde. In een advies moeten feiten ook duidelijk onderscheiden kunnen worden van interpretaties. Alle EU-landen moeten de richtlijn tegen oktober volgend jaar in nationale wetgeving omzetten.

JL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud