Arbitragehof geeft Deminor ongelijk in zaak tegen NBB

(tijd-nieuwslijn) - Het Arbitragehof van Brussel verwerpt de eis van Deminor voor een gedeeltelijke nietigverklaring van de wet van 2 augustus 2002. De wet bepaalt dat de goud- en deviezenreserves van de Belgische Staat worden beheerd door de Nationale Bank (NBB). Deminor argumenteerde dat de aandeelhouders bij de overdracht van de reserves recht hadden op een vergoeding. Het kantoor vertegenwoordigt in deze zaak de belangen van zowat 250 minderheidsaandeelhouders.

foto belga: Het Nederlandstalige logo van de Nationale Bank van België (NBB) boven de hoofdingang van het federale bankgebouw.

De NBB is voor de helft in handen van de Belgische Staat. De andere helft van de aandelen zit bij privé-aandeelhouders. De NBB is een van de drie centrale banken in Europa die beursgenoteerd is.

Deminor ziet in de overdracht van de reserves aan een van de aandeelhouders, de Belgische Staat, een verschil in behandeling ontstaan ten opzichte van de andere aandeelhouders. Aan het recht om te participeren in de uitkering van het maatschappelijk vermogen en de winsten van de vennootschap wordt afbreuk gedaan, luidt het.

Deminor eiste voor het Arbitragehof daarom dat een aantal bepalingen uit de wet van 2 augustus 2002 op het financieel toezicht ongrondwettelijk worden verklaard.

Deminor vraagt de vernietiging van de wet omdat enkele artikels tot een benadeling van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank leiden. Deminor wil de uitkering van de reserves van de Bank omdat het emissierecht van de NBB verstreken zou zijn. De regering preciseerde in een artikel dat dat recht niet verstreken is, maar overgenomen door het Europees Systeem van Centrale Banken. Volgens Deminor kwam deze wet er pas nadat het bureau de NBB al voor de Brusselse rechtbank van koophandel had gedaagd in dezelfde zaak. De wetgever mengt zich dus in een rechtszaak, stelt Deminor. De staat beweert dat het parlement de wet afhandelde voor er sprake was van een klacht bij de rechtbank.

Een tweede gewraakt artikel bepaalt dat de NBB de goud- en deviezenreserves van de staat aanhoudt en beheert. Volgens Deminor komt dat neer op een transfer van de reserves van de NBB naar de staat, zonder dat de aandeelhouders daarvoor een vergoeding krijgen.

Deminor twijfelt ten slotte aan de objectieve besluitvorming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF). Verschillende NBB-directieleden kregen via de wet een zitje in de directie van de CBF, die de beursgenoteerde NBB moet controleren.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud