Bancontact zoekt alternatieven voor bankgevels

(tijd) - Banksys bestudeert de installatie van geldautomaten van Bancontact/Mr Cash in winkels, postkantoren of zelfs op straat. 'Een beslissing is er nog niet, maar wij overwegen ons niet langer te beperken tot de gevels van bankkantoren', zegt woordvoerster Marina de Moerloze in De Tijd.

De alternatieve plaatsing van publieke geldautomaten kan een oplossing zijn voor de zogenaamde blinde vlekken, dat zijn plaatsen waar de installatie van een geldautomaat wenselijk is.

Banksys, de beheerder van de geldautomaten van Bancontact/Mr Cash, inventariseert elke drie maanden de blinde vlekken in België. Dat zijn drukbezochte plaatsen waar het aartsmoeilijk is een geldautomaat te vinden. Op de laatste lijst prijken ongeveer 60 sites, waaronder bekende handelsplaatsen als de Brusselse Anspachlaan of de Antwerpse Grote Markt.

Banksys vergadert op geregelde tijdstippen met de banken om, in goed overleg, voor elke blinde vlek te beslissen welk bankkantoor in aanmerking komt voor de installatie van een geldautomaat. Maar sommige blinde vlekken raken moeilijk ingevuld. Hoewel de banken aandeelhouder zijn van Banksys, zijn ze vaak niet happig nog veel nieuwe geldautomaten te plaatsen. Zij verkiezen vaak te investeren in een 'selfbank', die voorbehouden is voor de eigen cliëntèle.

Om daar een mouw aan te passen overweegt Banksys nu om publieke geldautomaten te installeren in gevels van winkels en postkantoren of zelfs gewoon op straat. 'Alle opties worden onderzocht. Ook de mogelijkheid dat we alternatieve inplantingen gebruiken buiten de blinde vlekken', zegt Banksys-woordvoerster Marina de Moerloze.

Doorlichting

Volgens haar is de denkpiste een onderdeel van een grondige doorlichting van het volledige netwerk van publieke geldautomaten. 'We onderzoeken alle mogelijkheden om ons netwerk te optimaliseren. Ook veranderingen aan de spreiding van het netwerk', zegt de Moerloze.

Banksys stelt namelijk vast dat het aantal geldafhalingen aan Bancontact/Mr Cash-automaten daalt, vorig jaar zelfs met 11 procent.

Dat kan in bepaalde gevallen soms banale oorzaken hebben, zoals de verandering van de rijrichting in een straat waar een geldautomaat staat opgesteld.

Banksys sluit niet uit dat de doorlichting nog andere belangrijke gevolgen voor haar netwerk heeft. 'Maar voor details is het nog te vroeg. De studie zal pas begin volgend jaar afgerond worden', benadrukt De Moerloze. NT

Foto: belga

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud