BBP stijgt 2,8 procent in 2de kwartaal

Volgens de eerste flash-raming van het Belgische bruto binnenlands product (bbp) bleef de economische groei stevig tijdens het tweede kwartaal van 2006. Naar volume is het voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde bbp met 0,8% gestegen tegenover het voorgaande kwartaal.

Ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar resulteert dit opnieuw in een stijging van de bbpgroei (2,8%, tegen 2,3% in het eerste kwartaal). Dit bleek uit een mededeling van de Nationale Bank.

De ramingen voor het eerste kwartaal werden bijgesteld op grond van een vollediger versie van de belangrijkste basisgegevens (indexen van de industriƫle productie, statistieken van de BTW en de buitenlandse handel, en betalingsbalans). Tegenover de op 7 juni verspreide raming werd de economische groei van het eerste kwartaal licht naar boven herzien (0,9%, in plaats van 0,8%).

Tijdens het eerste kwartaal kwam het conjunctuurherstel tot uiting in alle bedrijfstakken, zowel in de industrie (0,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal), als in de bouw (1,2%) en in de diensten (0,7%). De binnenlandse vraag heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de verbetering van het economische klimaat. Onder meer de consumptieve bestedingen van de huishoudens (0,7%) en de bedrijfsinvesteringen (1,9%) zijn immers fors toegenomen. De buitenlandse vraag bleef niet achter.

Zo werd de eind 2005 opgetekende dynamiek van de uitvoer van goederen en diensten begin 2006 bevestigd (1,1%). Tijdens het eerste kwartaal is de werkgelegenheid met 0,2%, of 8 000 personen, toegenomen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2005.

Foto: Belga

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud