Bedrijven betalen slechter, overheden beter

Het betalingsgedrag van de Belgische ondernemingen is in het voorbije tweede kwartaal sterk verslechterd. Slechts 63,47 procent van de facturen van bedrijven aan mekaar, wordt tijdig betaald. Het aantal echte wanbetalingen stijgt naar 10,69 procent van alle betalingen, ruim een derde meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. De overheid blijkt wel haar beloftes na te komen om facturen sneller te betalen, al zijn er nog grote verschillen tussen verschillende overheidsdiensten en tussen de centrumsteden.

(tijd) - De cijfers van het handelsinformatiekantoor Graydon bevestigen wat werkgeversorganisaties al een tijdje vrezen: het betaalgedrag van de ondernemingen verslechterde dit jaar fors. In het vierde kwartaal van 2008 werden nog 66,48 procent van de facturen tijdig betaald, in het voorbije kwartaal nog 63,47 procent.

Hoewel de meerderheid van de facturen dus nog netjes binnen de afgesproken termijn wordt betaald, betekent dit ook dat al meer dan 35 procent te laat wordt vergoed. En dat wordt steeds vaker véél te laat: 10,69 procent was meer dan 90 dagen na de afgesproken vervaldag nog niet betaald. In het tweede kwartaal van 2008 was dat 7,83 procent. Ruim een derde meer wordt dus op de heel lange baan geschoven of uiteindelijk helemaal niet betaald (+36,5%).

Crisisfaillissementen

Graydon brengt een eerdere studie in herinnering waaruit bleek dat 25 procent van de faillissementen toe te schrijven is aan wanbetalingen, en voorspelt in het najaar een toename van de crisisfaillissementen, van bedrijven die in se gezond zijn maar in acute liquiditeitsproblemen komen. Tekorten door uitblijvende betalingen opvangen door kredieten wordt door de huidige voorzichtigheid van de banken duurder, zo niet onhaalbaar. Transacties met kleine marges worden bij late betaling snel verlieslatend, zeker waar in de kmo-wereld vaak de commerciële relatie primeert en nalatigheidintresten niet worden gevorderd.

Een lichtpuntje is dat overheidsinstanties globaal gezien de belofte nakomen om sneller te betalen. De toenmalige premier Yves Leterme beloofde dit eind 2008, als een maatregel om het bedrijfsleven wat meer financiële zuurstof te geven.  66 procent wordt nu tijdig betaald (tegen 60% in het vierde kwartaal van 2008 en 68% in het eerste van 2009) maar vooral: slechts 5 procent sleept langer dan 90 dagen na vervaldag aan, waar in het laatste kwartaal van 2008 nog 23 procent van de overheidsfacturen zodanig lang bleef liggen.

Goede en trage betalers

Toch zijn er nog grote verschillen tussen verschillende overheidsdiensten, en eveneens tussen de centrumsteden. Goede betalers zijn de diensten van de eerste minister, de FOD SocialeZekerheid en de FOD Financiën. De FODs Mobiliteit en Transport en Justitie doen het redelijk. De FOD Binnenlandse Zaken had zijn leven gebeterd in het eerste kwartaal, maar hield dat niet vol in het tweede. De FOD Buitenlandse Zaken betaalt wat meer facturen op tijd, maar ook nog 16 procent meer dan 90 dagen te laat. De FODs ICT, Defensie en Economie-KMO-Middenstand-Energie zijn veeleer trage betalers.

Bij de centrumsteden blijken Leuven, Brugge en Gent hun facturen aan het bedrijfsleven uitstekend te betalen. Turnhout en Sint-Niklaas zijn iets minder snel maar laten geen facturen langer dan twee maanden na vervaldatum liggen. Oostende, Mechelen, Roeselare en Aalst zijn middenmoters. Antwerpen, Kortrijk, Genk en Hasselt zijn zwakke betalers en laten grote aantallen facturen langer dan 90 dagen na vervaldatum aanslepen.

 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud