Belastinginspectie krijgt een derde meer personeel

(tijd) - Het personeelsbestand van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) wordt met maar liefst 37 procent verhoogd. De 400 speurders van de BBI krijgen binnenkort versterking van 148 nieuwe gespecialiseerde belastingambtenaren. Deze extra aanwervingen moeten duidelijk maken dat het de regering menens is met de strijd tegen de fiscale fraude.

De paarse regering biedt fiscaal voor elk wat wils. De liberalen haalden de fiscale amnestie binnen. De socialisten konden tevreden zijn met een verhoogde strijd tegen de fiscale fraude. Die strijd moet de volgende vier jaar 310 miljoen euro per jaar opbrengen.

Om duidelijk te maken dat het de regering menens is met het aanpakken van de fraude, krijgt de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een pak meer personeel. Het gaat om een stijging van 400 naar 548 voltijdse belastingcontroleurs (+ 37%). De BBI werd opgericht om de zware en moeilijke fraudedossiers aan te pakken.

De inspectie zag de doorgevoerde rechtzettingen, belastingen en administratieve sancties de voorbije jaren sterk terugvallen. Volgens de laatste beschikbare cijfers daalde het aantal afgehandelde dossiers van 637 in 2001 tot 592 In 2002. Het bedrag aan belastingen, boetes en verhogingen halveerde in dezelfde periode van 936 miljoen euro tot 430 miljoen euro. Tussen 1998 en 2001 was het aantal dossiers dat de BBI behandelde al met een kwart gedaald.

De BBI relativeert de daling en wijst erop dat heel wat dossiers doorgesluisd worden naar andere fiscale diensten. Directeur-generaal Ghislain Vandercapellen benadrukt in het jaarverslag van de BBI dat zijn dienst zich steeds meer richt op de ontmanteling en de analyse van fraudemechanismen en streeft naar een preventief optreden en een ontradingseffect in de strijd tegen de fiscale fraude. 'Het bewijs is dat de fiscale ontvangsten ondanks de vertraging van de economische conjunctuur op een meer dan behoorlijk niveau blijven', zegt Vandercapellen.

De uitbreiding van het personeelsbestand past in de Coperfin-hervorming, stelt Aimé Truyens van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Over de versterking van de BBI zijn de vakbonden te spreken. Andere aspecten van de hervorming worden minder gesmaakt. 'De BBI zal bijvoorbeeld omgedoopt worden tot de Dienst Fraudebestrijding. Net alsof dat de enige ambtenaren zijn die aan fraudebestrijding moeten doen', besluit Truyens.

StS

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud