Belegger mogelijk dupe van duurdere fondsen

(tijd) - De Luxemburgse beleggingsfondsen of sicavs stevenen af op hogere kosten. Voor de effecten die ze in bewaring geven aan financiële instellingen moeten ze allicht BTW betalen. Dat blijkt uit een opinie van de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. De kans bestaat dat Belgische beleggers die hogere kosten mee moeten dragen. De Belgische banken verdelen talrijke Luxemburgse fondsen.

De advocaat-generaal publiceerde op 8 september haar opinie naar aanleiding van een zaak die de Britse financiële groep Abbey National voor het Hof van Justitie aanhangig had gemaakt. De groep werd op basis van de Britse wetgeving gefactureerd voor bepaalde diensten die ze had uitbesteed voor haar beleggingsfondsen. Volgens de groep valt ze onder de Europese vrijstelling van BTW. Die stelt dat bepaalde diensten die betrekking hebben op het beheer van beleggingsfondsen vrijgesteld zijn van BTW.

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie geeft de groep gelijk, maar plaatst wel een belangrijke nuance. Als beleggingsfondsen louter hun effecten in bewaring geven aan een financiële instelling moeten ze wel BTW betalen. Volgens de advocaat-generaal heeft die dienstverlening weinig te maken met globale beheersprestaties van fondsen. De nuance kan de Luxemburgse fondsensector met aanzienlijke meerkosten opzadelen. De bewaring van fondseneffecten is een zeer belangrijke activiteit in het Groot-Hertogdom.

'De opinie van de advocaat-generaal heeft ook positieve effecten omdat uitbestede diensten, zoals administratie en boekhouding, wel in aanmerking kunnen komen voor een fiscale vrijstelling', merkt Jesse De Preter van het advocatenkantoor Baker&McKenzie in Amsterdam op.

'Maar omdat de bewaring van effecten zo zwaar weegt in Luxemburg is de kans groot dat de Luxemburgse fondsenindustrie per saldo afstevent op hogere kosten. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, halen echter voordeel uit de opinie. Elk land zal grondig moeten analyseren welke diensten wel en welke diensten niet onder het BTW-regime vallen', zegt De Preter.

Omdat de meeste Belgische banken ook veel Luxemburgse sicavs verdelen in België, is het mogelijk dat de Belgische beleggers een deel van de hogere kosten van de sicavs meedragen. Binnen enkele maanden wordt duidelijk of het Hof van Justitie de opinie van de advocaat-generaal volgt.

'Het is te vroeg om conclusies te trekken. Laten we eerst afwachten wat het Hof beslist', reageert Peter De Proft, de voorzitter van Beama, de Belgische vereniging van vermogens- en fondsbeheerders. DM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud