België heeft nog 12 akkoorden nodig

België moet minstens twaalf bilaterale fiscale conventies ondertekenen, conform de standaarden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Pas dan zal ons land uit de zogenaamde grijze lijst gehaald worden van de fiscale paradijzen.

(belga) - Op vraag van de leiders van de G20, die de strijd met de fiscale paradijzen willen aanbinden, publiceerde de OESO twee lijsten. Op de eerste lijst staan landen die beschouwd worden als fiscale paradijzen. Op de tweede, zogenaamde grijze lijst, staan landen die beloofd hebben de OESO-regels te respecteren, maar die inzake de uitvoering nog werk voor de boeg hebben. België staat op de die tweede lijst.

Tot nu toe ondertekende België één akkoord (met de VS) en werden 48 andere landen aangeschreven.

De OESO zal dan bekijken met welke landen er akkoorden zijn en op basis daarvan België al dan niet van de grijze lijst afhalen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud