Belgisch BBP daalt 0,1% in tweede kwartaal

(tijd-nieuwslijn) - Het Belgische bruto binnenlands product is in het tweede kwartaal van 2003 met 0,1% gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal. Ten opzichte van vorig jaar steeg het BBP met 0,8%. Dat blijkt uit een tweede raming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. De cijfers zijn identiek aan deze van de eerste raming.

De percentages geven de voor seizoensinvloeden en kalendereffecten gezuiverde bbp-evolutie naar volume. Op jaarbasis blijft de groei positief, al vertraagt ze wel. In het eerste kwartaal bedroeg de groei op jaarbasis nog 1,6%, op kwartaalbasis 0,2%.

Het productietempo vertraagde in de industrie (-0,7%) en vooral in de bouw (-6,0%). In de diensten ging de activiteit er wat op vooruit (+0,3%). Door de slechte internationale conjunctuur liep de uitvoer van goederen en diensten opnieuw terug (-0,5%). Door de aanhoudend zwakke vraag hebben de Belgische bedrijven hun investeringen ingekrompen met 1,9% en hun voorraden teruggeschroefd naar een peil dat meer in overeenstemming is met de afzetmogelijkheden. Deze voorraadwijzigingen beinvloeden de BBP-groei negatief ten belope van 1,1 procentpunt.

De teruggang van de economische activiteit werd getemperd door de vrij stevige uitgaven van de particulieren, die hun eindverbruik hebben opgevoerd (+0,5%) en ook meer hebben geinvesteerd in woongebouwen (+1,1%).

De zwakte van de vraag had ook een weerslag op de invoer van goederen en diensten, die sneller is teruggelopen (-1,5%) dan de uitvoer. Het saldo tegenover het buitenland heeft de BBP-groei dus positief beinvloed ten belope van 0,8 procentpunt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud