Belgisch BBP groeit met 0,7% in 2002

(tijd-nieuwslijn) - Het Belgisch bruto binnenlands product (BBP) steeg in 2002 met 0,7%. Dat maakte het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) dinsdag bekend. Het gaat om een definitief cijfer, berekend tegen prijzen van 2000.

In 2001 bedroeg de groei van het BBP 0,6%. De Belgische economie zette zodoende gedurende twee opeenvolgende jaren zwakke groeicijfers neer. In het jaar 2000, dat werd gekenmerkt door een hoogconjunctuur, groeide de Belgische economie nog met 3,8%.

De deflator van het BBP, die het prijsverloop in de totale economie meet, bedroeg in 2002 1,7%, nagenoeg hetzelfde cijfer als in 2001.

De laagconjunctuur kwam vooral tot uiting in het verloop tegen prijzen van 2000 van de toegevoegde waarde van de financiele instellingen (-4,3%), de productie van elektriciteit, gas en water (-3,8%) en de bouwnijverheid (-0,9%). De groei van de diensten bleek met 0,1% zwak.

De handel (+1,0%) en de bedrijfstak vervoer en communicatie (+1,2%) gingen er slechts matig op vooruit. Ook voor het geheel van de verwerkende nijverheid bleef de stijging van de toegevoegde waarde met 1,0% beperkt, hoewel de bedrijfstak van de elektrische en optische apparaten (+4,8%) en de chemische nijverheid (+1,8%) het goed deden.

De toename van de binnenlandse vraag vertraagde in 2002 tot 0,8%. De consumptieve bestedingen van de huishoudens stegen met slechts 0,4%. De bestedingen in verband met verzekeringen en financiele diensten (-16,3%), recreatie en cultuur (-5,6%) en de aankoop van particuliere voertuigen (-4,5%) gingen er zelfs op achteruit. De investeringen daalden met 2,5%, voornamelijk door dalingen in de bedrijfstakken metaal (-23,9%), vervoer en communicatie (-9,8%) en onroerend goed en zakelijke dienstverlening (-3,8%).

Ook de toename van de buitenlandse vraag verzwakte (+1,0% groei tegen +1,3% in 2001). Doordat de invoer (+1,2%) ietwat sneller steeg dan de uitvoer, leverden de goederen- en dienstentransacties met het buitenland in 2002 een negatieve bijdrage tot de economische groei.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud