Belgische bedrijven slecht voorbereid op vergrijzing

In België geeft 10 procent van 750 bevraagde bedrijven aan dat ze over een rekruteringsstrategie voor 50-plussers beschikken. Drie procent weet het niet en 87 procent heeft geen rekruteringsstrategie. Daarmee scoort ons land in een woensdag voorgesteld internationaal onderzoek van humanresourcesgroep Manpower bij 28.000 werkgevers in 25 landen, licht onder het mondiale en Europese gemiddelde.

(belga) In 2025 zal het aantal 50-plussers tussen 8 en 10 procent gestegen zijn ten opzichte van 2005. België zal dan bijna 45 procent 50-plussers tellen. "Bedrijven kunnen het zich vandaag niet veroorloven om oudere werknemers over het hoofd te zien. Naarmate de krapte op onze arbeidsmarkt toeneemt, zullen precies zij een steeds belangrijkere bron van potentieel talent vormen", aldus Philippe Lacroix, managing director van Manpower Benelux, en Lynn Coutigny, general manager van Right Management Benelux. "Bedrijven moeten dringend wat Nederlanders een strategie van boeien en binden noemen ontwikkelen", zei Coutigny op de persvoorstelling.

Volgens het onderzoek heeft wereldwijd 14 procent van de bevraagde bedrijven een specifieke rekruteringsstrategie voor 50-plussers ontwikkeld. Eenentwintig procent zegt een retentiestrategie te hebben uitgestippeld voor deze leeftijdsgroep, tegen 12 procent in België.

Singapore (48 pct), Hongkong (24 pct) en Oostenrijk (21 pct) zijn de koplopers in het ontwikkelen van een rekruteringsaanpak. Voor het aan boord houden van oudere werknemers zijn Japan (83 pct), Singapore (53 pct) en Zuid-Afrika (34 pct) de internationale top.

In België stelden de onderzoekers een opmerkelijk regionaal verschil vast. Vlaanderen (16 pct) scoort beter qua rekrutering dan Wallonië (7 pct), terwijl Waalse werkgevers (11 pct) meer retentiestrategieën klaar hebben dan hun Vlaamse collega's (7 pct).

Werkgevers moeten dringend anticiperen om de uitstroom te beperken. "Voor wie zich nu niet dringend over het probleem gaat buigen, is het vijf voor twaalf. Bedrijven die wel een specifieke aanpak ontwikkelen, hebben een competitief voordeel", benadrukte Lacroix. De sleutel tot de oplossing ligt volgens hem bij de vijftigers en zelfs de veertigers die pas over enkele jaren met pensioen gaan. "Dat zijn de medewerkers die ondernemingen aan zich moeten binden om hen langer aan het werk te houden. Het vergrijzingsvraagstuk beperkt zich dus niet enkel tot de eindeloopbaanproblematiek", vervolgde hij.

Bedrijven moeten inspanningen leveren om hen flexibele formules (deeltijds werken, flexibele uren, werken op projectbasis, enz.) aan te bieden. Werknemers moeten anderzijds proactief investeren in bijscholing of omscholing. Voor de overheid is een centrale rol weggelegd in het op gang brengen van een ingrijpende mentaliteitsverandering.

"We moeten dringend afscheid nemen van de cultuur waarbij het de gewoonste zaak is om met vervroegd pensioen te gaan", stelde Coutigny. "Het Generatiepact is een begin. Er moet nog werk gemaakt worden van onder aandere flexibilisering van contracten en maatregelen die overstappen tussen arbeidsduurregimes vergemakkelijken en verduidelijken", sprak zij.

De strategische aanbevelingen uit het rapport "Oudere werknemers: onmisbaar op de arbeidsmarkt" zijn voor werkgevers in tien concrete tips gebald.

De volledige enquêteresultaten van het onderzoek, dat in oktober 2006 telefonisch werd uitgevoerd, zijn beschikbaar op www.manpower.be.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud