'Belgische economie eind dit jaar in recessie'

Foto Lieven Van Assche ©Lieven Van Assche

De Belgische economie zal aan het einde van dit jaar in recessie gaan. Zowel in het derde als in het vierde kwartaal verwacht de studiedienst van ING een negatieve bbp-groei.

(belga) - Dat blijkt uit de dinsdag gepubliceerde 'Focus on the Belgian economy' van ING. Er is officieel een recessie wanneer de economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

De ING-studiedienst gaat er van uit dat de tweede helft van dit jaar gekenmerkt zal worden door een forse economische groeivertraging. "Tot midden dit jaar leek de Belgische economie beter weerstand te bieden dan de buurlanden, maar de veerkracht van de Belgische economie heeft haar limiet bereikt", zo luidt het.

ING verwacht dat de groei in het derde kwartaal van dit jaar zal uitkomen op -0,2 procent en in het vierde kwartaal op -0,1 procent. Dankzij het betere jaarbegin zou de groei van het bruto binnenlands product (bbp) op jaarbasis toch nog 1,4 procent bedragen.

Volgend jaar zal de groei heel wat lager liggen, op 0,6 procent, meent onderzoeker Philippe Ledent. De buitenlandse handel zal door de niet zo beste economische toestand wereldwijd, "en in het bijzonder van de belangrijkste handelspartners van België", de activiteit niet aanzwengelen. Bovendien zal de binnenlandse vraag door een slappe consumptie en geringe investeringen afgeremd worden worden, redeneert hij.

Meer werklozen

Inzake werkgelegenheid denkt de studiedienst dat er dit jaar maar 47.000 nettobanen gecreëerd zullen worden, tegen 80.000 in 2007. Tijdens de eerste helft van 2009 is volgens ING zelfs een nettobanenverlies mogelijk. Over het hele jaar 2009 zouden er 15.000 banen bijkomen.

"Rekening houdend met de verwachte groei van de beroepsbevolking zal zich dit eind 2009 waarschijnlijk vertalen in 14.000 extra werklozen ten opzichte van eind dit jaar." Eind 2009 zou de werkloosheidsgraad dan 7,3 procent bedragen.

Begrotingstekort

"In die context zal het bijzonderlijk moeilijk zijn om de overheidsfinanciën in evenwicht te houden", gaat ING voort. "Net zoals verleden jaar verwachten we dat het budget van 2008 op een tekort van 0,3 procent van het bbp zal uitkomen. Zo brengt de zwakker dan verwachte groei wellicht ongeveer 1 miljard euro minder in de schatkist.

Volgend jaar zal het nog erger zijn, zelfs als de regering nieuwe maatregelen neemt voor 2009. Het tekort zal wellicht 0,8 procent van het bbp bereiken (ongeveer 2 miljard euro) door een te optimistisch groeihypothese in de opmaak van het budget 2009."

De studiedienst besluit met een positieve noot: de inflatiepiek lijkt voorbij. De inflatie zou in 2008 uitkomen op gemiddeld 4,7 procent, om in 2009 verder af te nemen en uiteindelijk terug te keren naar een niveau van 2,4 procent.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud