Bernanke bezorgd over inflatie

Ben Bernanke, voorzitter van de Federal Reserve, stelt dat de Amerikaanse economie in 2007 zal herstellen en opnieuw op volle capaciteit zal draaien. Hij waarschuwt echter voor het dreigende inflatierisico.

(tijd) 'Bij het huidige inflatieniveau kan een mislukking om de inflatie te matigen uiterst problematisch zijn', aldus Bernanke. De Federal Reserve rekent erop dat een tijdelijke vertraging van de economische groei de inflatie zal intomen. 'Het risico op hogere inflatie bestaat maar het is wachten op verdere gegevens vooraleer te beslissen over mogelijke beleidsmaatregelen'.

De geprefereerde inflatiemaatstaf, zijnde de consumptieprijsindex exclusief voeding en energie, zit al een tijd boven het zogenaamde comfortinterval van Bernanke. De federal Reserve is er echter niet tuk op om de rente te verhogen gelet op de situatie op de huizenmarkt en volledige economie.

'De economische groei zal op korte termijn wat onder de trend liggen maar in de loop van volgend jaar zal het groeitempo weer in lijn liggen met de onderliggende capaciteit', stelt Bernanke. Die uitspraak is gebaseerd op de toenemende consumptiebestedingen, ondersteund door de inkomens en de dalende energieprijzen. Bernanke oordeelt dat vooral de autosector en de huizenmarkt een verstorende factor kunnen zijn.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud