Bernanke pleit voor 'raad van toezichthouders'

Ben Bernanke - Foto Bloomberg ©Bloomberg

Ben Bernanke, de voorzitter van de Federal Reserve (Fed), is voorstander van een 'raad van toezichthouders' die over de gezondheid van het Amerikaanse financiële systeem moet waken.

(tijd) - Dat zei de Fed-voorzitter vanmiddag in een hoorzitting over financieel toezicht voor het Amerikaans parlement.

'Alle federale financiële toezichthouders en regulatoren - niet alleen de Federal Reserve - zouden de risico's voor het hele financiële systeem in overweging moeten nemen bij de uitvoering van hun normale toezichtsdomein', zei Bernanke.

De Fed-voorzitter was tot voor kort voorstander dat de Fed een rol zou krijgen als 'superwaakhond', om zo een eind te maken aan de versnippering van het financieel toezicht in de VS over een lappendeken van toezichthouders. Die versnippering, waardoor niemand het globale plaatje in het oog hield, wordt net als in andere landen als één van de factoren aangeduid waarom toezichthouders de financiële crisis niet zagen aankomen.

Binnen de regering-Obama bestond echter flink wat weerstand tegen een te dominante rol voor de Fed in het toezicht. Critici vinden dat de centrale bank zich best focust op de kerntaak, monetair beleid. Anderen vinden dat de Fed absoluut niet voldoende gewapand is om een rol als 'superwaakhond' aan te kunnen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud