Bernanke wil grondige hervorming regelgeving

Fed-voorzitter Ben Bernanke (foto: Reuters) ©REUTERS

Ben Bernanke, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, ijvert voor een grondige herziening van de Amerikaanse financiële regelgeving opdat de stabiliteit op de financiële markten zou terugkeren. 'We moeten de regelgeving en de boekhoudnormen aanpassen om nieuwe excessen in het financiële systeem en de economie te vermijden,' liet Bernanke dinsdag verstaan in een toespraak.

(tijd) - Tijdens zijn speech voor de Raad voor Buitenlandse Betrekkingen in Washington hamderde de Fed-voorzitter erop dat de Amerikaanse centrale bank en  de regering-Obama alle nodige stappen zullen nemen om ervoor te zorgen dat de banken in de VS in de huidige recessie over voldoende kapitaal en liquiditeit zullen beschikken.

Als VS erin slagen het banksysteem te stabiliseren, zou er tegen het einde van het jaar zelfs een einde kunnen komen aan de recessie, meent Bernanke. Meer nog, vanaf 2010 zit er dan zelfs een stevig herstel in. 'Maar zolang het financiële systeem niet opnieuw in evenwicht is gebracht, zal een duurzaam economisch herstel niet haalbaar blijven,' waarschuwt Bernanke. 

'We zijn nu de meest dringende problemen aan het aanpakken, maar voor beleidsmakers is het niets te vroeg om al te denken op welke manier de financiële architectuur kan worden hertekend', aldus de Fed-voorzitter. Allereerst pleit Bernanke voor een strenger toezicht op financiële instellingen die als 'too big to fail' beschouwd - banken dus die zo groot zijn dat een eventueel faillissement het financiële systeem in gevaar kan brengen. 

Loodgieterswerk

Maar ook het hele 'financiële loodgieterswerk' moet opnieuw onder de loep worden genomen, vindt Bernanke. Volgens de Fed-voorzitter moet de manier waarop makelaarsbedrijven, clearing- en settlementondernemingen samenwerken worden herbekenen. Bedoeling daarvan is niet alleen dat toekomstige schokken beter kunnen worden opgevangen, maar ook het verkleinen van de zogeheten 'moral hazard', een situatie waarbij er onvoldoende toezicht is op risicogedrag. 

Opvallend is ook dat Bernanke in zijn toespraak de heersende boekhoudnormen op de korrel nam. De voorbije maanden hadden veel waarnemers al hun pijlen gericht op bijvoorbeeld de manier waarop bepaalde activa naar marktwaarde worden gewaardeerd. Daardoor zouden financiële instellingen onterecht onder te grote druk zijn gekomen.

Boekhoudnormen

'Er zijn aanwijzingen dat de kapitaalvereisten, boekhoudregels en andere normen de financiële sector overdreven procyclisch hebben gemaakt', geeft Bernanke toe. 'Dat heeft ertoe geleid dat financiële instellingen sneller kredieten gingen verlenen tijdens een economische boom, en de kraan sneller toedraaien als er een recessie is.'

Om aan die problemen het hoofd te bieden ijvert Bernanke voor de oprichting van een agentschap  dat  nauwgezetter zal toezien op de systemische risico's voor de markten en om de financiële markten te beschermen voor verdere crisisen. Opvallend daarbij is dat Bernanke voorstander is van een erg nauwe internationale samenwerking voor die organisatie. PS

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud