Advertentie

Buitenlands vermogen Belgische economie smelt weg

(tijd) - Het netto buitenlands vermogen van België verminderde in het eerste kwartaal met 3 miljard euro tot 97,5 miljard. De daling sinds 2000 loopt daardoor op tot bijna 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De afname van het buitenlands vermogen is vooral te wijten aan de waardevermindering van de buitenlandse aandelen in Belgische beleggingsportefeuilles.

Het nettovermogen is het saldo van twee grote vermogensposities. De Belgische gezinnen, bedrijven en overheid bezaten eind maart voor 870 miljard euro buitenlandse financiële activa, zoals effecten en deposito's. Maar omgekeerd had het buitenland voor 772,5 miljard financiële activa in België.

De evolutie van het buitenlands vermogen van een land wordt bepaald door twee factoren: het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans en herwaarderingen van bestaande activa. België boekt op zijn lopende rekening een overschot van ruim 10 miljard euro per jaar omdat het totale sparen groter is dan de totale investeringen. Vooral de gezinnen zijn nettospaarders. Maar de jongste jaren sparen ook de bedrijven en overheid meer dan ze investeren. Een boni op de lopende rekening gaat gepaard met een even grote kapitaaluitvoer en bijgevolg de opbouw van een buitenlands vermogen. Behalve de lopende rekening hebben ook waardeveranderingen van activa een invloed op het buitenlands vermogen.

Op langere termijn is de lopende rekening doorgaans de belangrijkste determinant van het buitenlands vermogen. Dit verklaart waarom Japan en Zwitserland een groot buitenlands vermogen hebben en de VS een grote schuld. De toenemende buitenlandse schuld van Nederland en de sterke terugval van het buitenlands vermogen van België tonen echter aan dat waardeveranderingen soms zeer belangrijk zijn.

De daling van het buitenlands vermogen van België is vooral te wijten aan de waardevermindering van de buitenlandse aandelen. De waarde van de buitenlandse aandelen in handen van Belgen zakte van 228 miljard eind 2000 tot 144 miljard in het eerste kwartaal van 2003. De waarde van de Belgische aandelen in buitenlandse portefeuilles daarentegen steeg van 196 tot 198 miljard. Deze uiteenlopende ontwikkeling weerspiegelt onder meer het speciale karakter van de beurs van Brussel. België telt weinig technologiebedrijven en daarom hield de beurs van Brussel in 2001 en 2002 beter stand dan de meeste buitenlandse aandelenmarkten.

De belangrijkste buitenlandse bezittingen van België zijn effecten zonder aandelen (259 miljard), deposito's en cash (249 miljard), leningen (168 miljard) en aandelen (144 miljard). Het buitenland bezit vooral Belgische deposito's en cash (278 miljard), aandelen (198 miljard) en andere effecten (148 miljard).

Het groot buitenlands vermogen levert België een mooi inkomen op. Uit de betalingsbalans blijkt dat de buitenlandse beleggingen en investeringen in het eerste halfjaar 2,6 miljard netto opbrachten. WV

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud