Advertentie

CBFA verlengt restricties op short-selling

Foto Sofie Van Hoof ©Sofie Van Hoof

De tijdelijke maatregelen inzake short selling op bankaandelen op Euronext Brussel worden verlengd tot maandag 1 juni 2009. Dat meldt de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) in een persbericht.

(tijd) - De beperkingen werden eind september 2008 opgelegd voor drie maanden, maar worden nu voor de tweede keer verlengd vanwege de aanhoudende turbulenties op de financiële markten.

Inhoudelijk worden de maatregelen niet gewijzigd. Naked short selling is verboden: eenieder die aandelen van financiële instellingen (Dexia, Fortis, KBC Groep, KBC Ancora en ING Groep) verkoopt, moet deze aandelen bezitten of geleend hebben. Ook een derivatenpositie à la baisse moet gedekt zijn door een positie in het onderliggende aandeel.

Financiële tussenpersonen moeten zich ervan vergewissen dat de transacties van hun cliënten voldoen aan deze regels. De bekendmakingsplicht voor omvangrijke short posities blijft gelden, evenals de aanbeveling van de CBFA aan de marktdeelnemers om af te zien van het ontlenen van de betrokken aandelen ('securities lending').

Het koninklijk besluit en een lijst van vragen en antwoorden kunnen op de website van de CBFA worden geconsulteerd.

'In verschillende fora wordt momenteel nagedacht over de noodzaak en inhoud van een permanente reglementering inzake short selling', stelt de CBFA. 'Er lijkt een consensus te bestaan dat ten minste meer transparantie over uitstaande short posities nodig is.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud