Deminor daagt Nationale Bank voor rechtbank

(tijd-nieuwslijn) - Deminor daagt nog deze week de Nationale Bank voor de rechtbank. Het juridisch bureau dat de belangen van minderheidsaandeelhouders verdedigt, eist dat de Nationale Bank zich inschrijft op de lijst van vennootschappen die een publiek beroep hebben gedaan op het spaarwezen.

Vóór 1 juli volgt een bodemprocedure om de benadeling van de privé-aandeelhouders te stoppen, schrijft De Financieel-Economische Tijd.

Deminor zegt dat het juridische procedures start omdat de Nationale Bank niet reageerde op de ingebrekestelling van 12 maart. Het bureau vroeg toen aan de Nationale Bank zich in te schrijven op de lijst van vennootschappen die een publiek beroep hebben gedaan op het spaarwezen. Een inschrijving op deze lijst heeft belangrijke gevolgen. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) is dan bevoegd voor toezicht op de informatieverstrekking aan de aandeelhouders. Bovendien ontstaan wettelijke verplichtingen, zoals voor de oproeping tot de algemene vergadering.

De Nationale Bank vroeg de CBF de mogelijkheid van een inschrijving te onderzoeken. Maar ze vraagt een bijzondere vermelding over haar specifieke juridische statuut. De CBF spreekt zich wellicht volgende week over dit verzoek uit.

Deminor beklemtoont dat de wetgeving geen uitzonderingen bepaalt en dat de Nationale Bank daarom geen voorwaarden kan stellen. Het bureau start vandaag of morgen een juridische procedure tegen de Nationale Bank bij de burgerlijke rechtbank of de rechtbank van koophandel. De juridische efficiëntie zal bepalen tot welke rechtbank Deminor zich richt.

Ondertussen neemt Deminor maatregelen om de overdracht van reserves van de Nationale Bank aan de Staat te stoppen. Het vraagt de conventie over de overdracht van reserves openbaar te maken. Vóór 1 juli volgt een juridische procedure ten gronde. Deminor merkt op dat de Nationale Bank na de afstand van de meerwaarde op de goudreserve aan de Staat nu de overdracht van meerwaarden op deviezen voorbereidt. Deze overdrachten benadelen de privé-aandeelhouders van de Nationale Bank. Deminor verwacht dat de juridische procedures tegen de Nationale Bank maanden en misschien zelfs jaren duren.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud