Deminor heeft vragenlijst klaar voor Nationale Bank

Deminor, de organisatie die de belangen van minderheidsaandeelhouders verdedigt, zal op de algemene aandeelhoudersvergadering van de Nationale Bank van België (NBB), op 26 maart, vragen stellen over de dividendpolitiek en over de verloningsregeling van het directiecomité van de bank.

(tijd) Volgens Erik Bomans van Deminor is de trend trouwens stilaan aan het keren in het voordeel van de minderheidsaandeelhouders van de NBB. De voorbije vijf jaar moest Deminor nochtans steeds het onderspit delven in zijn rechtszaken tegen de Nationale Bank van België.

De NBB besliste over 2006 een brutodividend van 70 euro per aandeel uit te keren. Daardoor komt het uitkeringspercentage van de nettowinst uit op 11,5 procent, wat volgens Deminor ver onder het Europese gemiddelde ligt. De belangenorganisatie zal op de algemene vergadering daarom vragen of de reserves van de NBB niet groot genoeg zijn om een hoger dividend uit te keren.

Deminor heeft ook vragen over de regels van corporate governance of degelijke bedrijfsvoering die de NBB toepast. De organisatie eist onder meer meer dat er een onafhankelijkheidsvereiste komt voor de regentenraad van de Nationale Bank en wil dat de leden van het directiecomité zich in de toekomst onthouden bij de stemming over hun vergoeding en kwijting en de goedkeuring van het jaarverslag. Deminor vraagt zich ook af waarom de NBB zich niet onderworpen heeft aan de code Lippens, het charter voor deugdelijk bestuur bij beursgenoteerde bedrijven. Nochtans past de Nederlandse Bank vrijwillig de gelijkaardige code Tabaksblatt toe, hoewel de nationale bank van Nederland niet beursgenoteerd is.

Ten slotte heeft Deminor ook enkele vragen over het statuut van de goudreserves van de NBB voorbereid. De Brusselse rechtbank van Koophandel besliste op 9 maart dat de Nationale Bank de meerwaarden die het op zijn goudverkoop realiseert mag overdragen aan de Belgische staat. "Maar het vonnis van de rechtbank zorgt voor verwarring," zegt Charles Demoulin van Deminor. De rechtbank sluit in zijn vonnis immers uit dat het zou kunnen dat de goudactiva aan niemand toebehoren. Deminor zal de NBB vragen of ze akkoord gaat met die stelling en of ze overweegt ertegen in beroep te gaan.

De voorbije vijf jaar voerde Deminor al drie grote rechtszaken tegen de Nationale Bank van België in naam van diens minderheidsaandeelhouders. Tot dusver zonder succes. Maar volgens de belangenorganisatie is de trend momenteel aan het keren in het voordeel van de minderheidsaandeelhouders. "De staat, die een belang van 50 procent heeft in de Nationale Bank, zal namelijk op een bepaald moment inzien dat ze een belangrijker rol speelt als aandeelhouder dan als publieke autoriteit,' zegt Erik Bomans van Deminor aan de vooravond van de algemene aandeelhoudersvergadering van de Nationale Bank op 26 maart.

Een van de redenen waarom de Belgische overheid een andere positie zou kunnen innemen tegen de Nationale Bank is volgens Deminor het feit dat ze slechts beperkt kon profiteren van de stijgende nettowinst van de NBB over de laatste zes jaar. Jaarlijks wendt de NBB zo'n 61 procent van zijn winsten aan voor haar reserves, waardoor het uitkeringspercentage van de nettowinst per aandeel erg laag blijft. Als gevolg daarvan heeft de NBB in de loop der jaren voor zo'n 2,7 miljard euro aan reserves opgebouwd die volgens Deminor toebehoren aan de aandeelhouders.

"De vraag is hoe lang de overheid als aandeelhouder die situatie wil volhouden," zegt Bomans. "We zien bovendien dat andere nationale banken in Europa meer geld uitkeren aan hun aandeelhouders terwijl het percentage van de winst dat zij voorbehouden voor hun reserves veel kleiner is." Als de Belgische overheid zou beslissen meer geld te eisen van de Nationale Bank wordt het een virtuele medestander van de minderheidsaandeelhouders, meent Deminor. Volgens de organisatie is het uitkeren van een speciaal dividend de enige manier waarop dat bedrag kan worden verdeeld aan de aandeelhouders.

Bomans schat de netto boekwaarde van het aandeel NBB op zo'n 6.000 euro. "Al kan dat bedrag hoger liggen als bepaalde bijkomende elementen worden meegerekend," beweert Bomans.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud