Duisenberg twijfelt aan kracht economisch herstel

(tijd) - Wim Duisenberg, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), heeft twijfels over de kracht van het economisch herstel. Een snelle renteverhoging zit er dan ook niet in. Dat bleek dinsdag tijdens Duisenbergs driemaandelijkse hoorzitting in het Europees Parlement. Duisenberg maande ook aan tot loonmatiging en het snel bereiken van sluitende begrotingen.

Duisenberg bevestigde dat de groei in de eurozone duidelijk aantrekt. 'Het dieptepunt in de economische activiteit bereikten we eind vorig jaar', zei Duisenberg. 'Maar ondanks positieve elementen die wijzen op een economisch herstel, blijven er onzekerheden over de sterkte van de huidige opleving', stelde Duisenberg. Die onzekerheden houden vooral verband met de evolutie van de olieprijzen en de snelheid waarmee de consumptie in de eurozone toeneemt.

Met zijn uitspraak temperde Duisenberg de verwachting op een snelle renteverhoging. Een hogere rente zou immers het herstel kunnen tegenwerken. De ECB-basisrente bedraagt nu 3,25 procent. En dat rentepeil noemde Duisenberg gisteren 'tot nader order geschikt'. Een renteverhoging tijdens de volgende ECB-vergadering op 6 juni lijkt dan ook weinig waarschijnlijk.

Als de ECB de rente verhoogt, is het om inflatie tegen te gaan. De inflatie in de eurozone zal dit jaar hoger uitvallen dan de ECB begin dit jaar verwachtte. Volgens Duisenberg draait de euro-inflatie dit jaar gemiddeld rond de 2 procent die de ECB hanteert in haar definitie van prijsstabiliteit. De ECB-voorzitter drukte op het belang van loonmatiging om de inflatie te bedwingen en had een vingerwijzing voor de vakbonden. 'Buitensporige looneisen doen de kosten voor ondernemingen toenemen en leiden tot inflatoire druk', zei Duisenberg.

Ook Frankrijk kreeg van Duisenberg een veeg uit de pan. De Franse president, Jacques Chirac, liet eerder uitschijnen de Franse begroting pas in 2007 in evenwicht te zullen brengen, drie jaar later dan de datum die de EU-landen overeenkwamen. Landen die nog geen sluitende begroting hebben, 'moeten hun beloften nakomen om tegen 2003-2004 hun begrotingen in evenwicht te bereiken', zei Duisenberg.

De ECB-voorzitter sloot niet uit dat de bank anonieme verslagen van stemmingen binnen de ECB-raad zal publiceren. Dat kan volgens Duisenberg zodra de eurozone fors is uitgebreid en stemmingen de regel worden. Nu beslist de raad, waarin de gouverneurs van de centrale banken van de eurolanden zetelen, meestal met consensus; stemmingen zijn zeldzaam en strikt geheim.

De ECB denkt ook aan een systeem waarbij de stemgerechtigde leden van de ECB-raad roteren. Nu hebben de gouverneurs van alle centrale banken zitting en stemrecht in de raad. Wanneer meer landen tot de eurozone behoren, moet een rotatiesysteem worden overwogen, zei Duisenberg. Hij verwees naar het voorbeeld van de Amerikaanse centrale bank.

JL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud