ECB ziet voorlopig geen grote inflatiedreiging

(tijd-nieuwslijn) - Ondanks het hoge niveau van de olieprijs zijn er geen sterke aanwijzingen dat er zich op de middellangetermijn inflatoire druk ontwikkelt in het eurogebied. Dat stelt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag in het Maandbericht November.

De inflatie zal waarschijnlijk de komende maanden wel duidelijk boven 2% blijven. 'Gezien de huidige opwaartse risico's voor de prijsstabiliteit op de middellange termijn, is grote waakzaamheid geboden ten aanzien van alle ontwikkelingen die dergelijke risico's zouden kunnen doen toenemen', stelt de centrale bank.

De ECB handhaafde 4 november het minimumtarief voor de herfinancieringsrente (het zogenoemde refi-tarief) conform verwachting op 2,00%. De deposito-rente werd eveneens gehandhaafd op 1,00%. Ook de marginale beleningsrente bleef ongewijzigd op 3,00%.

De centrale bank waarschuwt opnieuw dat wanneer de olieprijs op het huidige hoge niveau zou blijven of zelfs verder zou stijgen, de kracht van het herstel zowel binnen als buiten het eurogebied zou kunnen matigen. Maar vooralsnog blijft de ECB positief over het aanhouden van het economisch herstel.

'Hoewel korte-termijnindicatoren een gemengder beeld zijn gaan geven, blijven de basisdeterminanten van de economische bedrijvigheid in overeenstemming met aanhoudende economische groei in 2005. Ten aanzien van de externe factoren treedt enige matiging op na een periode waarin de wereldeconomie haar sterkste dynamiek heeft ervaren sinds vele jaren', stelt de ECB.

Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, berekent op basis van een voorlopige raming dat de consumptieprijzen op jaarbasis in oktober met 2,5% zijn gestegen. 'Dit is een sterke stijging, na de daling van 2,1% in september en van 2,3% in augustus, en deze toont aan dat de olieprijsontwikkeling de laatste weken een grote directe invloed heeft gehad op de inflatie in het eurogebied', stelt de ECB. 'Bovendien zou de olieprijsschok in de economie kunnen doorwerken en verdere indirecte effecten veroorzaken, zoals aangegeven door de ontwikkelingen in de producentenprijzen.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud