Economische kosten Kyoto-protocol beperkt voor West-Europa

(Belga) - Het Kyoto-protocol, dat de uitstoot van broeikasgassen moet beperken, brengt voor West-Europa slechts beperkte economische kosten met zich mee. Bedrijven zullen daardoor niet snel de neiging hebben om te verhuizen naar landen die een minder streng klimaatbeleid hebben.

Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerde Nederlandse studie van het Centraal Planbureau (CPB), Erasmus Universiteit, RIVM (Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Vrije Universiteit. Als West-Europese landen de Kyoto-afspraken naleven, daalt het nationaal inkomen in 2010 gemiddeld 0,2 procent. Dit komt volgens de onderzoekers overeen met 0,02 procentpunt lagere economische groei de komende tien jaar.

Belangrijke voorwaarde is wel dat de reductie in de uitstoot van broeikasgassen aan het buitenland kan worden uitbesteed. Dit kan bijvoorbeeld door een systeem van internationaal verhandelbare emissierechten. Dit houdt in dat landen die veel broeikasgassen produceren, rechten kunnen kopen van landen die niet zo veel uitstoten.

De Verenigde Staten, die het Kyoto-verdrag niet hebben geratificeerd, spelen een belangrijke rol bij de lage kosten. Als de VS zich wel zouden inspannen om de uitstoot te beperken, stijgt de prijs van emissierechten behoorlijk, aldus de onderzoekers. De economische kosten voor West-Europese landen verdubbelen in dat geval.

Het klimaatverdrag werd in 1997 gesloten. Het verdrag treedt pas in werking als zeker 55 landen, die met elkaar minstens 55 procent van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaken, tot ratificatie zijn overgegaan.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud